eigen visie op schoolexaminering vmbo

De kwaliteit van het schoolexamen in het vmbo krijgt steeds meer aandacht. Daarbij is het belangrijk dat elke school een eigen visie op toetsing en examinering ontwikkelt. Maar hoe kom je tot een schooleigen visie en welke ruimte is er binnen het wettelijk kader?

examenformulier, student met potlood

Eigen visie op schoolexaminering

Van vo-scholen wordt verwacht dat zij hun visie op schoolexaminering de komende tijd gaan ontwikkelen, hun PTA en toetsbeleid hierop gaan baseren en een examencommissie inrichten die gaat werken vanuit deze schooleigen visie. Zaken die binnenkort in het gewijzigde Eindexamenbesluit VO worden vastgelegd.

Praktische toolkit

Maar, hoe doe je dat? Stichting Platforms vmbo ontwikkelde een toolkit waarin praktische handvatten worden aangereikt om een schooleigen visie op schoolexaminering te ontwikkelen. 

Informatiesessie

Benieuwd naar deze toolkit en naar de mogelijkheden om de materialen hieruit in te zetten op je eigen school?

Op dinsdag 10 november 2020 is er een informatiesessie. De online sessie wordt gegegeven door HAN-lector Tamara van Schilt en Wilma Bredewold (kwartiermaker schoolexaminering SPV).