HAN zet onderzoek naar technologie warmtepompen voort

De HAN is betrokken bij een aantal projecten in de Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s (MMIP's), een subsidieregeling die gekoppeld is aan het Klimaatakkoord. Zo gaat de kennisinstelling door met onderzoek naar warmtepomptechnologie voor bestaande woningen.

Foto van tafel met grasmat huisjes, lampjes ter verduidelijking stroomvoorziening

Klimaatneutrale energiesystemen

De HAN startte in januari met een aantal nieuwe projecten binnen het consortium Integrale Energietransitie Bestaande Bouw (IEBB). Het programma – dat een omvang heeft van € 21,4 miljoen - moet de verduurzaming van woningen enorm versnellen, zodat er vóór 2030 liefst 200.000 renovaties per jaar uitgevoerd kunnen worden.

IEBB is een van de Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s (MMIP’s), die verbonden zijn aan het Klimaatakkoord. Het overkoepelende doel is om in 2025 te komen tot een situatie waarbij er voor vrijwel alle gebouwtypen in de gebouwde omgeving goed werkende klimaatneutrale energiesystemen beschikbaar zijn die op grote schaal geproduceerd kunnen worden.

HP-Launch

Voor de werkzaamheden die de HAN uitvoert binnen IEBB wordt gebruik gemaakt van resultaten die onderzoekers en bedrijven boekten tijdens eerder onderzoek.

"We gaan bijvoorbeeld een regelsysteem ontwerpen voor warmte-opwekkers; dat maakt gebruik van kennis die we hebben opgedaan en modellen die we hebben gemaakt bij HP-Launch (High Performance Little Air Unit Natural Charge Heatpump), een onderzoek naar warmtepomptechnologie", zegt Rob ter Steeg, onderzoeker bij het Lectoraat Meet- en Regeltechniek. Met dit project speelde de onderzoeksgroep in op een enorme uitdaging binnen de energietransitie: ruim 7 miljoen woningen aardgasvrij maken.

Ter Steeg: "We zitten op de warmtepompen, op de aansturing daarvan en een beetje op opslag. Veel van wat wij doen is gerelateerd aan de aansturing en de modellering van warmte-opwekkers."

Gezamenlijke inspanning

De inspanningen levert de HAN uiteraard niet alleen. De hogeschool werkt nauw samen met partners uit het werkveld. Het IEBB-consortium bestaat uit ruim 125 deelnemers vanuit kennisinstellingen, de bouw-, techniek- en ontwerpsector, overheden, woningeigenaren en bewoners.

Samen werken aan minder CO2

Vanuit HAN zwaartepunt SEE (Sustainable Energy & Environment ) word je op de hoogte gehouden over de energietransitie in de gebouwde omgeving als een van de inhoudelijke thema’s in het kader van ‘samen werken aan minder CO2’. Hierin wordt de verbinding tussen onderzoek, onderwijs en werkveld gezocht.