HAN benoemt Maarten van Gils tot programmamanager Smart Region

Lector Maarten van Gils is door het College van Bestuur benoemd tot programmamanager van het zwaartepunt Smart Region. Hij volgt hiermee lector René Bakker op. De roadmap die in 2018 is opgesteld om het zwaartepunt handen en voeten te geven, vormt de leidraad voor vervolg.

portret Maarten van Gils
  • Slim
  • Schoon
  • Sociaal

Nog maar pas lector Smart Business en nu al de volgende stap. Wat een uitdaging! Maarten van Gils met een lach in zijn stem: "Je kunt het heel dom of heel dapper noemen, ik kies maar voor het laatste. Ik ben echt niet de expert op alle gebieden binnen Smart Region, maar als programmamanager mag ik me bemoeien met het geheel, de regio met al zijn complexe en minder complexe vraagstukken rondom dit thema. Daar heb ik enorme zin in!"

Smart Region

Met het zwaartepunt Smart Region wil de HAN een duidelijke focus aanbrengen in haar kennis- en onderwijsaanbod. Het thema is breed en veelomvattend en 2018 bestond voor een groot deel uit het duiden en afbakenen van het zwaartepunt. Waar ligt de toegevoegde waarde, wat wil en kan de HAN de regio hierin bieden via onderwijs- en  innovatieontwikkeling? Hoe stimuleren we een optimale verbinding tussen sectoren en vakgebieden om tot de gewenste nieuwe oplossingen te komen? Gedurende het jaar werd het steeds duidelijker. Via Smart Region wil de HAN werken aan de wendbaarheid van mensen, teams en organisaties in een snel veranderende wereld.

Toegang tot kennis

Maarten van Gils: "De toenemende automatisering, digitalisering en robotisering raakt veel aspecten die aan elkaar gerelateerd zijn. Dat maakt het zo complex, maar ook zo mooi om, over de grenzen van het beroep en eigen domein, samen op te trekken. Heel simpel: de wens om als bedrijf te innoveren, kent ook altijd het vraagstuk hoe daarin werknemers te begeleiden. Mijn collega-lector Jos Sanders weet daar alles van. En zo hebben we tal van knappe koppen in huis. Een zwaartepunt als Smart Region biedt eenduidige toegang tot onze kennis. Het biedt een ankerpunt. Absoluut noodzakelijk lijkt mij."

Nieuwe projecten

Onder leiding van de voorgaande programmamanager is in 2018 een roadmap ontwikkeld en een call voor onderzoeksprojecten uitgezet binnen de HAN. Negen voorstellen die uitblinken op het thema én in de samenwerking tussen onderzoek, onderwijs en het werkveld zijn gehonoreerd. Deze projecten geven het komende jaar nieuwe lading en betekenis aan Smart Region.

Over Maarten van Gils

Maarten van Gils is lector Smart Business bij Kenniscentrum Business Development & Co-Creation bij de HAN. Zijn onderzoek focust zich op de toepassing van slimme technologie om innovatieve bedrijfsmodellen te ontwikkelen en implementeren in het MKB. Ofwel, hoe we een term als Smart Industry in onze regio concreet invulling kunnen geven. Het HAN-brede zwaartepunt Smart Region past hem dan ook als gegoten.