EFAD European Honorary Dietetic Fellowship Award 2019 voor Marian de van der Schueren

Marian de van der Schueren, HAN-lector Voeding en Gezondheid, heeft de EFAD European Honorary Dietetic Fellowship Award gewonnen. Het is de hoogste onderscheiding voor diëtisten die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van de diëtetiek, onderzoek of onderwijs op nationaal, Europees of internationaal niveau.

Lector Marian de van der Schueren

Dr. Marian de van der Schueren heeft de prestigieuze prijs op 2 november 2019 in ontvangst genomen tijdens de conferentie van The European Federation of the Associations of Dietitians (EFAD) in Berlijn. 

Rolmodel voor diëtisten

Marian is volgens de commissie genomineerd op basis van haar volgende prijzenswaardige kwaliteiten:

  • Bijdrage van meer dan 25 jaar aan het vak Voeding als onderzoeker
  • Voor het begeleiden van veel studenten en promovendi
  • Drijvende kracht achter de evidence based practice en practice based evidence van diëtisten en toegevoegde belangrijke waarde aan het beroep
  • Pro-actieve houding en leiderschapskwaliteiten in veel belangrijke commissies op alle verschillende niveaus 

Volgens de EFAD is zij zowel nationaal als internationaal een rolmodel voor diëtisten.

Ouderen en ondervoeding

Marian de van der Schueren is lector aan de HAN en vervult diverse bestuurs- en adviesfuncties onder meer als voorzitter van de sectie volwassenen van de Stuurgroep Ondervoeding. Zij participeert geregeld in het openbare publieke debat over bijvoorbeeld:

Hoe kunnen diëtisten Europa gezonder maken?

De EFAD Conferentie heeft dit jaar voor de 12e keer plaatsgevonden. De centrale vraagstelling van het conferentiethema Breaking Professional Boundaries was: hoe kunnen diëtisten, samen met de WHO (World Health Organisation), Europa gezonder maken?

Het lectoraat Voeding, Diëtetiek en Leefstijl draagt door praktijkgericht (effectiviteits)onderzoek in de veranderende zorgvraag bij aan innovatie van voedingszorg. Niet alleen de diëtist als individuele beroepsbeoefenaar staat centraal, maar ook de vraag hoe optimale voedingszorg eruit ziet en welke rol(len) de diëtist hierin kan vervullen.

Bronnen: HAN/EFAD