Built Environment organiseert Online Bedrijvenmarkt

De Academie Built Environment heeft 19 november voor het eerst een Online Bedrijvenmarkt georganiseerd. In totaal namen 47 bedrijven deel. Deze Bedrijvenmarkt gold als pilot voor de grote Online Bedrijvenmarkt die op 28 april volgend jaar staat gepland.

built environment student laptop

Op een gewone Bedrijvenmarkt presenteren circa 80 organisaties uit de bouw en infra zichzelf met hun projecten en specialismen. De hal, aula en tenten op het terrein van Ruitenberglaan 26 zijn dan gevuld met stands en presentaties van de deelnemende organisaties.

Doel Bedrijvenmarkt

Het doel van de Bedrijvenmarkt is verbinding maken met studenten uit alle studiejaren. Eerstejaarsstudenten van de bacheloropleidingen Bouwkunde en Civiele Techniek kunnen kennismaken met en bedrijfsleven en hogerejaars kunnen zich oriënteren op het aanbod van stageplaatsen en afstudeeropdrachten. Tijdens de bedrijvenmarkt kunnen ook afstudeerders en hun mogelijke toekomstige werkgevers met elkaar in een ontspannen sfeer elkaar in contact komen. Door de omstandigheden van nu moest naar een alternatieve vorm worden gezocht: online.

Binnenwandelen en meedoen

Met alle ervaring die in afgelopen periode al werd opgedaan met online lessen en Open Dagen, waren de technische mogelijkheden er al om op afstand een goed inhoudelijk programma te kunnen neerzetten.

In het programma gaven de deelnemende organisaties via Teams steeds een presentatie van ongeveer 10 minuten. In de 20 minuten daarna konden zij met studenten in gesprek gaan en informatie uitwisselen. Iedere organisatie kon maximaal 6 van deze sessies geven.

Evenementenpagina

Toegang tot de chats werd geregeld via een speciale evenementenpagina op de website van de HAN. Met de links op deze pagina’s konden studenten op ieder moment een sessie bij een bedrijf binnenwandelen, er actief aan deelnemen of meeluisteren.

Aan de sfeer en gezellige reuring van een gewone Bedrijvenmarkt kan de online variant natuurlijk niet helemaal tippen. Maar functioneel, om studenten en organisaties met elkaar te laten kennismaken, is het voor dit moment wel een werkbaar alternatief.