Programmamanager Health neemt afscheid "Het gedachtegoed van Health blijft in mijn DNA verankerd"

234511 symposium zaal voorin programmamanagers
  • Slim
  • Schoon
  • Sociaal

Na bijna 4 jaar kartrekker te zijn geweest van focus Health, neemt Miranda Laurant – 1 van de 2 progammamanagers – afscheid. “Van mijn functie, níet van de inhoud. Het gedachtegoed van Health blijft in mijn DNA verankerd.”

Als het over focus Health en het kernteam gaat, praat Miranda nog steeds in termen van ‘we’. Wat wil je, als je jezelf jarenlang met zoveel passie sterk hebt gemaakt voor het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen. “Ik heb er een soort spier voor ontwikkeld. Door mijn werk als programmamanager Health zal ik altijd oog hebben voor mensen die het wat betreft opleiding, werk en inkomen en leefomgeving minder goed hebben getroffen. Mensen die daardoor een lagere levensverwachting hebben.”

Ik heb er alle vertrouwen in dat ze de komende jaren impact maken en de HAN definitief op de kaart zetten als een kennisinstelling die maatschappelijk betrokken professionals opleidt en praktijkgericht onderzoek uitvoert.”

Pionieren

Samen met co-programmamanager Lisbeth Verharen zette Miranda in 2018 het programma Health op. “Eigenlijk naar aanleiding van een subsidieaanvraag die niet werd toegekend.” In dialoog met interne en externe partners ontwikkelden ze de focus: het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen. “Vandaaruit zijn we draagvlak gaan creëren. Het was namelijk niet vanzelfsprekend om die focus een plek te geven in het onderwijs, onderzoek en het praktijkveld van de HAN. Althans; toen nog niet.” Ze is er trots op dat de HAN daarmee op de troepen vooruitliep. “Kijk hoe actueel het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen nu is! Het thema duikt op in beleids- en onderwijsstukken en in de media; je kunt er niet meer omheen.”

Health leeft

Met veel voldoening blikt ze terug op wat er in de afgelopen jaren is bereikt. “Ons 1e Health Symposium was een succes. Het liep zó snel vol met deelnemers. Daardoor wisten we: focus Health leeft.” Ook het online Health event (juni 2021) beschouwt ze als een mijlpaal. “Ik ben echter vooral blij dat we een groot maatschappelijk probleem aan de kaak durfden stellen. We hebben sociaaleconomische gezondheidsverschillen op allerlei niveaus bespreekbaar gemaakt.”

300557 Programmamanagers Lisbeth Verharen en Miranda Laurent op het Health event 2021 (Nico Hoeijmans)

Focus als lector

Nu is het moment gekomen dat ze zich op andere zaken gaat richten. Op haar eigen coachingspraktijk bijvoorbeeld. En op haar werk als lector Organisatie van Zorg en Dienstverlening. Daarbinnen ziet ze meer dan genoeg mogelijkheden om focus Health toe te passen. Miranda: “Ik ga me onder meer bezighouden met gezondheidsbevorderende leefomgeving en leefstijl. En op de toegankelijkheid van voorzieningen in de gezondheidszorg en welzijn.”

Verder als Fair Health

Het afscheid van Miranda Laurant valt samen met een andere programmastructuur van Health, nieuwe themalijnen en een aanscherping van de naam. Die nieuwe naam is: Fair Health. Lisbeth Verharen blijft aan als programmamanager. Samen met een HAN-breed team van onder andere civic entrepeneurs en kartrekkers van leergemeenschappen - bijvoorbeeld Laaggeletterdheid of Ervaringskennis - brengt ze Fair Health verder, binnen én buiten de HAN. Miranda: “Ik heb er alle vertrouwen in dat ze de komende jaren impact maken en de HAN definitief op de kaart zetten als een kennisinstelling die maatschappelijk betrokken professionals opleidt en praktijkgericht onderzoek uitvoert.”

Als de coronamaatregelen het toelaten, organiseert Fair Health begin 2022 een bijeenkomst. Tijdens die gelegenheid wordt officieel afscheid genomen van Miranda en blikt het team vooruit op de nieuwe ontwikkelingen en koers.

Fair HealthSamen sociaal

Mensen met een laag opleidingsniveau of inkomen leven korter en voelen zich minder gezond. Daar willen we met focus Fair Health verandering in brengen. Hoe? Door in onderwijs en onderzoek aandacht te vragen voor die verschillen. We verbinden alle kennis die de HAN in huis heeft en betrekken partners uit de praktijk. Samen kunnen we verschil maken.

  • Slim
  • Schoon
  • Sociaal
Health vrouw man diversiteit focus zwaartepunt HAN