Moordtieten 2.0 "Ook 'nieuwe' cohesieve siliconen borstimplantaten hebben schadelijke effecten op gezondheid"

300607 Siliconen borstimplantaten - moordtieten (Nico Hoeijmans)

Enige tijd geleden zagen ziekenhuizen een toeloop in het aantal bezorgde vrouwen dat meer informatie wilde over hun siliconen borstimplantaten. Dat kwam door de 3doc-documentaire ‘Moordtieten’, waarin influencer Dionne Slagter de gevaren van deze implantaten onderzocht.

Dat die gevaren groot zijn, staat volgens HAN-docent en wetenschappelijk onderzoeker Henry Dijkman buiten kijf. Dijkman onderzoekt de gevaren van siliconen implantaten al jaren. “Alle siliconen borstimplantaten geven giftige stoffen af”, sprak hij eerder. Dijkman was blij met de documentaire, omdat de urgentie voor de gevaren van deze implantaten eindelijk meer door lijkt te dringen. “Die bewustwording is een van mijn belangrijkste aandachtspunten.”

De bewering dat de cohesieve implantaten – dat zijn de implantaten die na het verbod in de Verenigde Staten na 2000 nieuw op de markt kwamen – die nu worden gebruikt niet lekken, is echter onjuist.”

Dat betekent niet dat zijn werk er nu op zit. “Er moet echt iets veranderen. Eerder onderzoek liet al zien dat 1 op de 10 vrouwen met siliconen borstimplantaten daar klachten van ervaart. In Nederland gaat het om ongeveer 20.000 vrouwen – wereldwijd om meer dan één miljoen. En dan is er nog de (grote) groep vrouwen die zich niet realiseren dat hun klachten door hun implantaten worden veroorzaakt. De klachten hiervan ontstaan doordat de implantaten zweten – dat noemen we gel bleed. Na verloop van tijd wordt ook de kans op lekken en scheuren steeds groter. Dit komt doordat de wand van een implantaat wordt afgebroken - biodegradatie. Het gevolg: giftige stoffen verspreiden zich vanaf dag één na de implantatie door je lichaam.”

322211 Migratie van siliconen in het lichaam, gel bleed

Het lichaam ziet siliconen borstimplantaten als een indringer. Het zet je afweersysteem aan het werk. Het implantaat wordt ‘aangevallen’ in een poging het af te breken. Er ontstaat daarbij een kapsel om het implantaat af te schermen. Dat leidt ertoe dat de siliconen en giftige stoffen uit het implantaat zich door het lichaam verspreiden en zich nestelen in je weefsel en organen. “Dat levert een enorm grote variëteit aan klachten op. Er zijn tot nu toe meer dan 40 verschillende symptomen gevonden, wat we breast implant illness noemen”, aldus Dijkman.

“In het begin is het vaak onduidelijk waar deze klachten - bijvoorbeeld pijn of vermoeidheid - vandaan komen. Hoe meer we weten, hoe duidelijker ons beeld over het ziekteverloop." Je leest er meer over in het interview dat SAM met Henry Dijkman had.

322210 Visuele weergave van siliconen resten in het lichaam
Siliconen moleculen migreren door het gehele lichaam

Cohesieve implantaten

Al eerder is aangetoond dat implantaten die voor 1995 zijn gebruikt, schadelijk zijn. Deze implantaten zijn giftig, veroorzaken celdood en zijn mutageen. “Dat wil zeggen dat ze erfelijk materiaal kunnen beschadigen en in combinatie met andere stoffen kanker kunnen veroorzaken. Dit soort implantaten wordt nu gelukkig niet meer gebruikt. De bewering dat de cohesieve implantaten – dat zijn de implantaten die na het verbod in de Verenigde Staten na 2000 opnieuw op de markt kwamen – die nu worden gebruikt niet lekken, is echter onjuist.”

Nieuw door Dijkman, Inca Slaats (HAN student Biomedische Wetenschappen) en Peter Bult (mammapatholoog bij het RadboudUMC) gepubliceerd onderzoek toont dat aan. “Ook deze cohesieve implantaten zijn slecht voor de gezondheid en het lichaam. Ze hebben dezelfde eigenschappen als de oude soort: ze lekken en zijn mogelijk schadelijk voor de patiënt, net zoals de oude implantaten dat waren.” Hun onderzoek onder ruim 400 vrouwen met non-cohesieve (een implantaat met vloeibare silicone) en cohesieve borstimplantaten (een implantaat met cohesieve gel, een soort stijve pudding) toonde aan dat er in bijna alle gevallen sprake is van gel bleed (99%). Bij 87% van de vrouwen zijn – door migratie – deeltjes van het siliconen implantaat buiten het kapsel in het lichaam gevonden. 

Aanbevelingen

Dijkman, Slaats en Bult zetten grote vraagtekens bij de veiligheid van siliconen borstimplantaten. Ze doen in hun onderzoek dan ook enkele aanbevelingen:
  • Vervolgonderzoek moet zich richten op de potentieel causale relatie tussen siliconen en (levensbedreigende) ziekteklachten, waarbij een steekproef van vrouwen met en zonder borstimplantaten – met en zonder klachten – moeten worden bekeken.
  • Het gebruik van siliconen borstimplantaten moet, tot de veiligheid is bewezen, worden stilgelegd.
  • Voor een borstreconstructie moet zo veel mogelijk eigen weefsel worden gebruikt.
  • In het geval dat siliconen implantaten worden gebruikt, omdat er geen andere mogelijkheid is, dient het implantaat met een zoutoplossing of andere niet-giftige vloeistoffen te worden gevuld.
  • Indien patiënten klachten van hun borstimplantaten ervaren, moet een explantatie – waarbij het kapsel wordt verwijderd – worden aangeboden. De kosten hiervoor moeten door zorgverzekeraars worden vergoed.

“Het allerbelangrijkste is echter dat er oprechte, passende aandacht komt voor dit groeiende probleem”, zegt Dijkman. “Hopelijk draagt onze publicatie hieraan bij.”

Vragen of contact?

Neem contact op met Henry Dijkman.

T: 06 12 56 71 59
E: Henry.Dijkman@han.nl