Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige Flexibiliteit voor SPV-cursisten dankzij online lesmodules

260158 OTA Niels geeft online les. Post HBO spv

Het omzetten van onze lessen naar online onderwijs, vraagt om de nodige creativiteit. HAN VDO-trainer Niels Fermont vertelt dat de post-hbo opleiding Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige de lesstof nu per onderdeel digitaal omzet.

Dat juist de opleiding Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV) kiest voor het digitaal maken van de lesstof, is niet vreemd. De verpleegkundigen hebben een drukke tijd door het coronavirus. Veel patiënten zijn onrustig, angstig of ziek. De werkdruk neemt dus enorm toe. Niet gek dus dat niet iedereen hele lesdagen aanwezig kan zijn. Niels Fermont: “We moeten creatief nadenken over wat wel kan. Dat gaat steeds beter. We proberen nu PowerPointpresentaties of video-opnamen van de les online te delen. Door de lesstof in kleine stukjes op te knippen, kunnen de cursisten in hun eigen tempo de les volgen op tijden dat hen uitkomt. Dit is zeker voor deze groep verpleegkundigen een verademing.”

Geluidseffecten, interactiviteit en video

Niels vindt de vraag om creativiteit erg interessant. “Voorheen deed je eigenlijk altijd hetzelfde, nu merk je dat het opnemen van de les soms erg ‘droog’ kan worden. Ik zorg nu voor geluidseffecten of interactiviteit in de presentatie. Zo blijft iedereen aangehaakt.” Bij de SPV-opleiding maken ze veel gebruik van filmmateriaal van casussen. “Dit kan niet zomaar in een digitale les meegestuurd worden. Daarvoor maken we bij de HAN gebruik van veilige omgevingen. Ik kan dan een link naar de video meegeven in de presentatie. De video's geven verduidelijking van de stof.”   

Contactmomenten

Natuurlijk zijn ook bij SPV de contactmomenten belangrijk. Niels: “We zorgen ervoor dat er voldoende opdrachten in de modules zitten. In groepjes van vier mensen gaan ze aan de slag met de opdracht. Hier moet je denken aan rollenspellen of een casus die aan de hand van een model wordt bevraagd. Zij nemen deze oefeningen ook op. Als ze daarmee klaar zijn komen ze op een afgesproken moment online terugkoppeling geven. Hier delen ze de leeropbrengsten. Het maakt dus niet uit wanneer ze als groepje bijeenkomen, als ze maar op het vaste contactmoment op de lesdag aanwezig zijn. Dit geeft lucht doordat ze de tijdsplanning beter kunnen afstemmen op de praktijk.” Door met korte afspraakmomenten te werken, kan Niels ook meer duiding geven aan de opdrachten en de resultaten.   

“Hopelijk biedt dit ook in de toekomst ruimte om ons onderwijs in modules aan te bieden.”

Onderwijs met flexibele modules

“We willen in de toekomst de lessen ook meer in modules aanbieden. Onze cursisten gaven al vaker aan dat ze soms lesstof eerder in het traject hadden gewild. Door de stof digitaal aan te bieden, kunnen ze zelf bepalen wanneer ze welke module willen volgen. Kortom: meer flexibiliteit voor de cursist”, legt Niels uit. “Dit vraagt veel van ons de komende tijd, want de lesstof moet dan digitaal voorhanden zijn. We spelen vaak in op situaties uit de groep, casussen uit hun praktijk, dus het kan niet overal. Maar waar het kan, biedt het online onderwijs veel kansen."   ​

Over de post-hbo opleiding SPV

Ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Wil je je verder ontwikkelen in de ambulante sociale psychiatrie? De post-hbo SPV opleiding geeft verdere verdieping en verbreding aan verpleegkundigen in dit werkveld. https://www.han.nl/opleidingen/post-hbo/spv/