Terugblik Teamcoaching trainer Han Rottink "Zelfs de lesgroep werd een team"

close-up gesprek vier mensen op de gang

Na bijna 10 jaar bij de HAN, gaat trainer Han (what’s in a name) Rottink met pensioen. De laatste jaren was Han betrokken bij de post-hbo cursus Teamcoaching, waar coaches in 6 lesdagen kennis en vaardigheden leren, die ze meteen inzetten in de praktijk.

Cursisten nemen zelf casussen uit het werkveld mee. Alleen dan is het direct toepasbaar.

"De ervaringen van de cursist met zijn of haar team gebruiken we als leerstof”, legt Han uit. “Je hebt bijvoorbeeld teamcoaches die sommige medewerkers niet meekrijgen in het nieuwe team, omdat ze nog veel terugvallen op het oude team. Of omdat medewerkers werkzaam zijn in een sociaal team, maar nog hangen aan de eigen organisatie. Iedereen brengt een eigen verhaal mee.”

Leren van ervaringen van anderen

Dat maakt de post-hbo cursus Teamcoaching volgens de coaches ook waardevol, de verschillende ervaringen en achtergronden. De meeste teamcoaches zijn werkzaam in de zorg of welzijn, maar er was ooit ook een leidinggevende uit de ICT aangehaakt. Han: “Het viel haar op dat de zorgmensen veel harder in de omgang waren dan mensen in de ICT. Ook was er minder ruimte voor flexibiliteit in de zorg. Je merkte dat een andere geluid in de groep hielp om te leren zien waar de pijnpunten zitten. Het werkt om buiten je eigen wereld te kijken.”

Om daadwerkelijk met de pijnpunten aan de slag te gaan, krijgen de cursisten diverse interventiemethoden aangereikt. Denk aan de inzet van Deep Democracy, design thinking, motiverende gespreksvoering of elementen uit NLP, afhankelijk van de vraag van de groep. Ook werken ze bijvoorbeeld met systemische opstellingen door gebruik te maken van poppetjes van Playmobil.

Menselijk contact centraal

Vooral het inzetten de casuïstiek uit de eigen praktijk is Han op zijn lijf geschreven. “Een ding hebben al mijn banen met elkaar gemeen: ze gaan over communicatievaardigheden tussen mensen en hoe mensen met elkaar omgaan.” Han begon zijn loopbaan met de opleiding tot Opbouwwerk aan de Katholieke Sociale Academie. Daarna volgde diverse banen in het welzijnswerk, een van deze banen leidde hem uiteindelijk naar de HAN. “Ik kende de directeur verantwoordelijk voor de opleiding CMV. Hij had een subsidie via Movisie ontvangen voor de opleiding Actief Burgerschap en vroeg of het mij wat leek om het leertraject vorm te geven en de lessen te verzorgen. Mijn kennis van de welzijnspraktijk vonden ze waardevol.”

In het studiejaar 2009/2010 kwam Han bij VDO werken. Naast de cursus Teamcoaching, was Han ook veel actief in maatwerktrajecten. Leertrajecten die midden in de praktijk plaatsvinden. “Deze leertrajecten zijn echt toegespitst op wat er speelt in het werkveld, bij de organisatie zelf.”

close-up gesprek vier mensen op de gang

Lesgroep werd een team

Vaak in duo-rol met zijn collega Mieke Ehlebracht, eveneens zijn collega bij Teamcoaching. “Bij de certificaatuitreikingen noemden Mieke en mij het duo ‘spic en span’. We vulden elkaar goed aan. Ik was meer van de beschouwende kant, zij meer op de voorgrond. Samen konden we direct inspelen op wat er gebeurde.” Zo ook bij de laatste groep, waar Han goede herinneringen aan heeft. “De groep begon als los zand, maar daarna werd de groep hechter”, vertelt Han. “Een van de cursisten schreef na afloop dat de lesgroep ook een team was geworden. Dat is toch prachtig om te horen!"

Niet achter de geraniums

Han gaat dan misschien HAN VDO verlaten en met pensioen gaan, maar als groot voorstander van een leven lang leren, gaat hij niet achter de geraniums zitten. “Corona heeft mijn ambities op online vlak vergroot, ik zie dan ook kansen om in de toekomst online cursusmethoden te ontwikkelen. Naast dat ik nog graag een boek wil schrijven. En ik blijf als ZZP'er werken.” Nee, Han gaat de HAN dan wel verlaten, maar Han is nog niet klaar. ​