pratend in klaslokaal

Met een hbo-opleiding Civiele Techniek of Bouwkunde heb je vaak al goud in handen, maar gedurende het werkzame leven, kun je in een bepaalde functie zomaar behoefte krijgen aan specialistischere kennis.

Om een leven lang te kunnen leren, bieden wij binnen de bouwkunde en civiele techniek een rijk pallet van (post)hbo-cursussen en trainingen. Met deze cursussen kunnen werkenden zich verder ontwikkelen binnen het vakgebied. Zo start binnenkort de cursus Omgevingsmanagement voor Technisch Projectmanagers en de Leergang Innovatief en Energiebesparend Restaureren.

Ander perspectief

De cursus Omgevingsmanagement voor Technisch Projectmanagers richt zich op het beter leren betrekken van de omgeving bij een project. Programmaleider Nienke Mulders: “De cursist leert vaardigheden om omgevingsbewust te handelen, zodat deze werkwijze in de haarvaten komt te zitten tijdens projecten.” Ze vervolgt: “De groep cursisten is vaak heel gemêleerd, het geeft een interessante dynamiek dat aannemers en overheden vanuit een ander perspectief kijken.” 

Veel interactie

De cursus Omgevingsmanagement start op 18 mei (in plaats van de eerder gecommuniceerde 9 februari). Hopelijk fysiek. Nienke heeft veel online-ervaring en garandeert dat de online-cursus zéker zo waardevol is als een fysieke bijeenkomst: “Er zit veel interactie in en ook oefeningen zijn dankzij aansprekende break-out sessies meer dan de moeite waard.”

Samenwerken

Ook de Leergang Innovatief en Energiebesparend Duurzaam Renoveren is een gewilde cursus onder werkenden die zich nóg verder willen ontwikkelen in duurzaamheid. Programmaleider Jos Nij Bijvank vertelt: “Je leert duurzaam en energiebesparend restaureren. Omdat deze transities complex zijn, is samenwerking tussen onder meer architecten, adviesbureaus, monumentwachters, aannemers en overheid van groot belang. Onderdeel van de bijeenkomsten is het werken in teams van 4-5 personen waarbij minimaal 3 verschillende doelgroepen bij elkaar zitten. Ze werken aan een plan voor het verduurzamen van een historisch monument uit de praktijk. In dit geval is dat kasteel Neerijnen. Behalve van de docenten leren de deelnemers ook heel veel van elkaar.” 

Je leert duurzaam en energiebesparend restaureren. Omdat deze transities complex zijn, is samenwerking tussen onder meer architecten, adviesbureaus, monumentwachters, aannemers en overheid van groot belang.

Kasteel Neerijnen

Op 4 maart start deze 7 daagse cursus op kasteel Neerijen, waarbij de verduurzamin van het Kasteel centraal staat. “Hier ligt nog geen plan voor, dat gaan de teams in 'competitieverband' maken. Hiervoor krijgen ze natuurlijk van alles aangereikt. Zo is er veelvuldig contact met de eigenaar van het kasteel.”
De creatieve manier van samenwerken komt tijdens een online-cursus te weinig tot z’n recht. Jos: “Mocht het gezien corona niet mogelijk zijn om de cursus fysiek begin maart te volgen dan wordt de datum iets naar achteren geschoven.”

Aanmelden

Je kunt je nog voor beide cursussen aanmelden. Bekijk onze cursuspagina’s en ontdek of er iets van je gading bijzit. Al onze cursussen bieden ruimte voor de inbreng van een eigen casus.