Anderhalvelijnszorg Physician Assistants en Verpleegkundig Specialisten in de Anderhalvelijnszorg

28693 studenten lachen

De zorg verandert. Door vergrijzing stijgen de kosten verder. Plannen als ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek’ of ‘Anderhalvelijnszorg’ ondersteunen professionals bij deze veranderingen. De HAN onderzocht wat de plannen betekenen voor de physician assistant (PA) en de verpleegkundig specialist (VS).

De druk op de gezondheidszorg is groot. In de afgelopen jaren zijn verschillende initiatieven gestart om anderhalvelijnszorg in te richten en de zorg beter te organiseren, bijvoorbeeld het verschuiven van zorg door een medisch specialist in een ziekenhuis naar zorg in de buurt van de patiënt. Dat kan thuis zijn of in een gezondheidscentrum, (wijk)kliniek of huisartsenpraktijk. Het doel van De Juiste Zorg op de Juiste Plek is:
  • Het voorkomen van (duurdere) zorg;
  • De zorg te verplaatsen en rondom mensen te organiseren;
  • De zorg te vervangen door slimme zorg en het inzetten van e-health.

Welke mogelijkheden zijn er in de anderhalvelijnszorg?

PA’s en VS’s die werken in de tweede lijn – zoals ziekenhuizen of klinieken - doen vooral eenvoudige behandelingen. Een deel van deze zorg kan verschuiven naar de eerste lijn of anderhalvelijnszorg. Het Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening deed met subsidie van het ministerie van VWS onderzoek naar de rol van de PA en VA in de anderhalvelijnszorg. Juist specialistische verpleegkundigen kunnen een bijdrage leveren aan zorg op het grensvlak van gemakkelijk toegankelijke, complexe of chronische eerstelijnszorg en eenvoudige tweedelijnszorg met specifieke kennis en diagnostiek.

Kansen voor PA en VS in anderhalvelijnszorg

De conclusie van het onderzoek is dat de ontwikkeling van de anderhalvelijnszorg veel kansen biedt voor de PA en de VG. De inzet van de PA en VS draagt bij aan een kwalitatief hoogwaardige, betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg.
 
De onderzoekers doen in het rapport Ruimte voor de PA en VS in Anderhalvelijnszorg de volgende aanbevelingen:
  • Stimuleer de juiste zorg op de juiste plek en bespreek dit onderwerp aan de hand van praktijkvoorbeelden in verschillende besturen;
  • Evalueer initiatieven van de inzet van de PA en VS in de anderhalvelijnszorg;
  • Houd gegevensuitwisseling tussen zorgprofessionals hoog op de agenda.

Meer informatie?

Anneke van Vught, associate lector Organisatie van Zorg en Dienstverlening
T: 06 52 41 60 18
E: lectoraat.ozd@han.nl