Meetinstrument Nieuw meetinstrument voor kwaliteit van bewegen

Fysiotherapeuten hadden nog geen goede manier om kwaliteit van bewegen bij kinderen te meten. Lieke Dekkers, onderzoeker en docent aan de HAN, promoveerde op 8 april 2020 bij de Radboud Universiteit op het onderzoek ‘The art of observing the moving child’.

Het leverde een instrument op dat de kwaliteit van beweging bij kinderen meet. 
Voor het maken van een behandelplan hebben fysiotherapeuten informatie nodig over de manier en hoe vaak een cliënt beweegt. Fysiotherapeuten konden al meten hoe vaak een cliënt beweegt, maar niet de kwaliteit van die beweging. Lieke Dekkers, docent Fysiotherapie aan de HAN en onderzoeker bij het lectoraat Neurorevalidatie, onderzocht de psychometrische eigenschappen van de Observable Movement Quality (OMQ) schaal. Een bij het RadboudUMC ontwikkelt meetinstrument.

Gebruik in praktijk en in het onderwijs

Door het onderzoek van Dekkers is er nu een meetinstrument voor fysiotherapeuten beschikbaar dat zowel in de praktijk als het onderwijs gebruikt kan worden. Dekkers bepaalde de geldigheid en betrouwbaarheid van het meetinstrument voor kwaliteit van bewegen. Het instrument kan de kwaliteit van bewegen bepalen bij kinderen, onafhankelijk van leeftijd of diagnose.

Leren kijken naar bewegen

Daarnaast keek Dekkers naar de manier waarop studenten (kinder)fysiotherapie leren kijken naar bewegen en op welke manier onderwijs kan ondersteunen bij dit leerproces. Dekkers deed aanbevelingen voor het onderwijs zodat studenten beter leren kijken naar kwaliteit van bewegen. “Studenten hielpen met het verzamelen van data voor het project. Daarnaast onderzochten wij hoe zij leren. De resultaten uit het onderzoek zijn direct gebruikt in de opleiding Fysiotherapie, de master Neurorevalidatie en Innovatie en de master Kinderfysiotherapie van de Hogeschool Utrecht’’.
 
Kennis en inzichten uit het project dragen bij aan de verbetering van het paramedische onderwijs. Studenten en docenten kunnen bij praktijkgericht onderzoek:
  • Zelf participeren in wetenschappelijk onderzoek;
  • Een bijdrage leveren aan ontwikkeling, gebruik en evaluatie van onderzoeksresultaten;
  • Hiermee wetenschap en praktijk met elkaar verbinden.

Meer informatie promotieonderzoek Lieke Dekkers

Proefschrift Lieke Dekkers: 'The art of observing the moving child’. Bij haar promotieonderzoek is Lieke Dekkers begeleid door:
 
  • Promotores: prof. dr. M. Nijhuis-van der Sanden en prof. dr. P. van der Wees, hoogleraren Paramedische Wetenschappen, een samenwerking van de afdelingen IQ healthcare en Revalidatie van Radboudumc en de HAN.
  • Copromotores: dr. A. Janssen, dr. B. de Swart, lector Neurorevalidatie aan de HAN. 
 
Lieke Dekkers heeft voor het onderzoeksproject een NWO Promotiebeurs voor leraren 2014 ontvangen. Zij heeft het onderzoek uitgevoerd in samenwerking met Radboudumc, afdeling Revalidatie, Kinderfysiotherapie, IQ-Healthcare en het lectoraat Neurorevalidatie van de HAN.