student steekt vinger op in klas

Start er een nieuwe leraar op je school? Maak dan gebruik van de nieuwe ideeën en inzichten die hij of zij meebrengt. Geef de startende leraar de stuurkracht om het onderwijs te vernieuwen! Hoe kunnen scholen leraren die ruimte geven? De 3e whitepaper over stuurkracht van lector Helma Oolbekkink gaa

Starters in het onderwijs brengen nieuwe ideeën de school in, bijvoorbeeld kennis en vaardigheden over ICT, nieuwe ideeën over vakdidactiek of kennis over formatief evalueren. De 3e whitepaper over stuurkracht van Helma Oolbekkink, lector bij het Lectoraat Naar een Meervoudige Professionaliteit van Leraren, gaat over het aanmoedigen van startende leraren om hun stuurkracht te ontwikkelen en te versterken.

De stuurkracht van starters

Naar de stuurkracht van starters is nog weinig onderzoek gedaan. Het onderzoek dat er is, laat wel zien dat een behoorlijke groep starters hun onderwijs naar eigen inzicht vorm kunnen geven. Zo dragen zij bij aan de onderwijspraktijk. Het helpt starters als de schoolcultuur en de samenwerking binnen een team hen ruimte geeft om hun eigen ideeën uit te werken. Daarnaast helpt coaching nieuwe leraren de ruimte te nemen hun ideeën in praktijk te brengen. Het is belangrijk dat ze zelf daar initiatief in kunnen nemen.

Hoe verander je als leraar de onderwijspraktijk zodat die beter aansluit bij de behoeftes van je leerlingen?

Steun door inductieprogramma’s

Scholen hebben de laatste jaren hard gewerkt aan het inrichten van inductieprogramma’s voor starters. Binnen deze programma’s is veel aandacht voor coaching op didactische vaardigheden en krijgen starters de ruimte om te groeien in de school. Dat zijn positieve zaken. Onderzoek laat ook zien dat leraren worden beïnvloed op scholen waar een inductieprogramma actief is in vergelijking met scholen waar zo’n programma er niet is.

Geef starters ruimte, starters: neem de ruimte!

Starters moeten de ruimte krijgen hun stuurkracht zo goed mogelijk te ontwikkelen. Krijgen zij de gelegenheid om initiatief te tonen of deel te nemen aan bestaande projecten? Kunnen zij met voorstellen komen in hun team of sectie om de toetsing anders aan te pakken? Krijgen zij de vrijheid om de jaarlijkse reis naar Berlijn een keer anders te organiseren? Is er op school ruimte voor de ideeën van starters, gelegenheid om vanuit hun knowhow en drive bij te dragen aan het onderwijs? Is er een coach die starters aanmoedigt hun eigen weg te vinden en een netwerk op te bouwen? Voor starters is het belangrijk dat zij weten dat zij voor een school een bron van nieuwe ideeën kunnen zijn en dat ze kunnen zoeken naar manieren om die goede ideeën samen met school uit te werken.

Whitepapers over het ontwikkelen en versterken van stuurkracht

Stuurkracht kan op verschillende manieren ontwikkeld en versterkt worden. In deze reeks whitepapers van lector Helma Oolbekkink komen verschillende methoden aan bod.