Docent aan het lesgeven

Het Techniek Pact in 2020 stelt dat Wetenschap en Techniek (W&T) structureel onderdeel van ons onderwijs is. Het samenwerkingsverband Kwaliteit van Leren werkte binnen het Europese project Ark of Inquiry aan tools waarmee leraren aan de slag kunnen met wetenschapswijsheid.

Op 20 november werd het project Ark of Inquiry officieel afgesloten in Parijs. Tevreden wordt teruggekeken op de samenwerking en het resultaat op verschillende niveaus: van internationaal tot de eigen faculteit. 

Ga gelijk aan de slag:

  • Ga op zoek in de portal Ark of Inquiry met zo’n 700 kant en klare onderzoeksactiviteiten, waarvan 80 in het Nederlands.
  • Gebruik het raamwerk voor evaluatie van de onderzoekscyclus: hoe scoort de leerling op de verschillende niveaus in elke fase?
  • In de toolbox op de portal vind je instrumenten voor evaluatie van onderzoeksactiviteiten. Zoals 6 scenario’s voor het ontwerpen van een activiteit. Zo maak je een activiteit interessanter voor meisjes.
  • Een gratis training voor 135 leraren uit het po, vo en mbo om tools op maat in te zetten op hun eigen school. Lees het verhaal van Bart.

Europese opbrengst

Bovenstaande resultaten hebben niet alleen in Nederland vat gekregen op onderzoekend leren in de klas, maar in alle 13 deelnemende landen. Bovenal: er is een gemeenschappelijk kader gevormd rondom inquiry learning en er is gezamenlijk kennis ontwikkeld. Zo is een breed Europees netwerk van specialisten ontstaan dat ongetwijfeld in de toekomst meer van zich zal laten horen.

Onderzoekend leren blijft op de agenda

Het project is Ark of Inquiry is afgerond, maar het onderzoek naar onderzoekend leren binnen basisonderwijs, vo en mbo zeker niet! Het wetenschapsknooppunt van de Radboud Universiteit (WKRU) heeft belangstelling de ontwikkelde materialen over te nemen. Ook is er vanuit professionals vraag naar een vervolgtraining. Hoe dat alles afloopt is nog even afwachten, maar de ontwikkelde kennis vindt zeker zijn weg naar HAN Educatie Pro Academie en de Lerarenopleidingen van de HAN.