Installatie Wietske Kuijer-Siebelink

343414 Portret, onderzoek

Op donderdag 6 oktober vindt de installatie plaats van Wietske Kuijer-Siebelink tot lector Responsief Beroepsonderwijs. Zij spreekt dan haar intreerede uit getiteld: Samenspel. Leren voor verandering in werk en samenleving.

Snelle info

Datum en tijd

Locatie
HAN Campus Nijmegen
Kapittelweg 33
Nijmegen

Deelname
Gratis

Tijdens deze middag geeft Wietske haar visie op responsief beroepsonderwijs. Onderwijs dat niet alleen inspeelt op verandering, maar ook de verantwoordelijkheid heeft om adequaat te reageren op deze verandering. Onderwijs, dat onze lerenden in staat stelt mede vorm te geven aan de gewenste veranderingen in werk èn samenleving. 
 
“Gezien de complexiteit van maatschappelijke vraagstukken en de snelheid van veranderingen waar we als professionals mee te maken krijgen, staan we in het beroepsonderwijs voor grote herontwerpopgaves. Een herontwerp dat vraagt om een samenspel tussen organisaties, onderwijs, studenten, professionals, cliënten, gebruikers en andere stakeholders. Dit om het onderwijs actueel en toekomstgericht te houden èn onze lerenden in staat te stellen mede vorm te geven aan de veranderende wereld van werk en samenleving. Responsief beroepsonderwijs is samenspel.” 
 
Na het uitspreken van de rede zal zangeres en schrijfster Cassandra Onck middels spoken word de boodschap van de lectorale rede op eigen wijze vertolken in een bijzonder intermezzo.   

 

Programma

14.00-14.30u Ontvangst met koffie/thee en lekkers
14.30-14.35u "Samenspel"
14.35-14.45u Welkomstwoord door academiedirecteur Aly Smelt-Medendorp
14.45-15.00u Installatie Wietske Kuijer-Siebelink door Bridget Kievits, College van Bestuur 
15.00-15.45u Intreerede: Samenspel. Leren voor verandering in werk en samenleving 
15.45-15.55u Intermezzo: Cassandra Onck
15.55-16.00u Afsluiting met aansluitend tijd voor een hapje en drankje 

Ik ben altijd op zoek naar onderwijs dat kan inspelen op veranderingen in het werkveld.

Lectoraat Responsief Beroepsonderwijs

Toekomstbestendig beroepsonderwijs: hoe ziet dat eruit? Hoe leid je professionals op die innovatief meebewegen met verandering, bijdragen aan de samenleving, zelf hun loopbaan sturen en zich een leven lang ontwikkelen? Het lectoraat Responsief Beroepsonderwijs onderzoekt het -in en met de praktijk.
 
Het mbo en hbo leiden hun studenten op voor specifieke beroepen. Maar beroepen zijn niet meer in beton gegoten zoals vroeger. Beroepen veranderen, omdat de samenleving verandert en door technologische ontwikkelingen. Dat vraagt om responsief beroeps-onderwijs: onderwijs dat proactief inspeelt op nieuwe (maatschappelijke) wensen en mogelijkheden. Zodat de studenten die dat onderwijs volgen zich ontwikkelen tot wend-bare en innovatieve professionals. Wij dragen hier met onze kennis en expertise aan bij.

 

 

Praktische Informatie