Installatie Wietske Kuijer-Siebelink

Telefoons internationaal

Op donderdag 6 oktober vindt de installatie plaats van Wietske Kuijer-Siebelink tot lector Responsief Beroepsonderwijs.

Snelle info

Datum en tijd

Locatie
HAN Campus Nijmegen - I/O gebouw
Kapittelweg 35
Nijmegen

Deelname
Gratis

Programma

Meer informatie over het programma volgt zo snel mogelijk!

Ik ben altijd op zoek naar onderwijs dat kan inspelen op veranderingen in het werkveld.

Lectoraat Responsief Beroepsonderwijs

Het lectoraat Responsief Beroepsonderwijs doet onderzoek naar praktijkgericht onderwijs op de thema's: responsief beroepsonderwijs, werkplekleren en beroepspedagogiek.

Belangrijke onderwerpen voor ons lectoraat zijn het leren en werken met verschillende stakeholders rondom authentieke vraagstukken én het werken in de driehoek onderwijs, onderzoek en praktijk. Dit doen we samen met professionals uit de praktijk van mbo, hbo en HRD. Welke bijdrage aan vakbekwaamheid wordt van onderwijsinstellingen verwacht? Hoe organiseren bedrijfstakken en beroepsverenigingen hun human capital agenda’s? We hebben expertise op het gebied van deze en soortgelijke thema’s. Daardoor zijn we een schakel tussen de ontwikkeling van menselijk potentieel en regionaal economische ambities.