Online presentatie Randvoorwaarden voor een Digitaal Skills Paspoort

Jos Sanders

Vrij reizen over de Nederlandse arbeidsmarkt: Randvoorwaarden voor een succesvol skillspaspoort is een project dat wordt uitgevoerd door onderzoekers van de HAN, Saxion, HvA en TNO. De resultaten van het eerste (deel)onderzoek van dit project worden op donderdag 4 maart online gepresenteerd.

Vanuit de HAN is Jos Sanders, lector Leren tijdens de beroepsloopbaan, betrokken bij het project Vrij reizen over de Nederlandse arbeidsmarkt. Het eerste deelonderzoek van het project draaide om skillspaspoorten. Dit zijn documenten met daarin een overzicht van bestaande en nog aan te leren skills van een werkenden. Met een skillspaspoort kan een werkende als het ware vrij reizen over de arbeidsmarkt. Een voorwaarde voor het gebruik van skillspaspoorten is dat ze ook erkend worden door werkgevers, werknemers en onderwijsinstellingen.

Online presentatie 

Programma

 • 10.30-10.45 uur 
  Welkom en inleiding door projectleider Hafid Ballafkih, hoofdonderzoeker Hogeschool van Amsterdam
 • 10.45-11.05 uur
  Presentatie belangrijkste resultaten deel onderzoek 1 door Jouke Post, onderzoeker Hogeschool Saxion
 • 11.05-11.30 uur  
  Vragen en discussie over de voorwaarden, uitdagingen en knelpunten van een skillspaspoort
 • 11.30-11.50 uur 
  Sneak Preview van resultaten van de drie vervolgonderzoek naar het draagvlak voor een skillspaspoort.
  • deelonderzoek 2 (werknemers) door Hafid Ballafkih, hoofdonderzoeker HvA,
  • deelonderzoek 3 (werkgevers) door Joost van Genabeek, senior onderzoeker TNO,
  • deelonderzoek 4 (onderwijs) Jos Sanders, lector HAN
 • 11.50-12.00 uur   
  Conclusies en afronding door Hafid Ballafkih

Meer informatie over de online presentatie is te vinden op de website van Saxion.

Snelle info

Datum en tijd

Locatie
Online

Deelname
Gratis

Lectoraat
 

Leren tijdens de Beroepsloopbaan

De meeste mensen houden ervan nieuwe dingen te leren en zichzelf uit te dagen. Maar veel mensen leren liever met hun handen dan met hun hoofd. Ons lectoraat zoekt manieren om een leven lang ontwikkelen vanzelfsprekend te maken.

groep jonge mensen rond presentatie