Uitstel aanleveren diploma

Om je definitief in te kunnen schrijven, moet je onder meer een kopie van je behaalde, toelaatbare diploma van je vooropleiding aanleveren. Het kan zijn dat je een examen moet inhalen of herkansen waardoor je je diploma niet op tijd (voor 1 juli) kunt aanleveren.


Als jij je hebt aangemeld voor een opleiding met Selectie & Plaatsing en je kunt je diploma niet op tijd aanleveren, vraag dan uiterlijk op 30 juni 2020 uitstel aan voor het aanleveren van je diploma. Je kunt een kopie van je behaalde, toelaatbare diploma dan alsnog op uiterlijk 31 augustus 2020 inleveren. 

Heb je vragen, neem dan contact op met Bureau Toelating via: 
toelating@han.nl.

Aanvragen uitstel aanleveren diploma


Vul de tekens in die in onderstaande afbeelding worden weergegevencaptcha

* verplicht invullen