Social Worker worden in de gehandicaptenzorg?

De gehandicaptenzorg blijft volop in beweging en er is veel werk te doen. Dit vraagt om gespecialiseerde gehandicaptenzorgwerkers. Daarom biedt de HAN in de opleiding Social Work het profiel Zorg aan. Zo worden studenten niet alleen breed opgeleid, maar ook voldoende specifiek toegerust voor een baan in één bepaald werkveld.

receptie man in rolstoel

Profiel Zorg

Mensen met een beperking, mensen met een verslaving en mensen met psychiatrische stoornissen. De problemen waar deze mensen tegenaan lopen zijn vaak langdurig en complex. Hoe begeleid je hen en hun netwerk?

Om te kunnen werken in de gehandicaptenzorg heb je een opleiding nodig in zorg en welzijn. Hieronder vind je een overzicht van de hbo-opleidingen die je goed voorbereiden op het werk in de gehandicaptenzorg.

 

Programma hbo gehandicaptenzorg (profiel Zorg)

Het programma vindt plaats in het 3e en 4e jaar van de opleidingen. Van deze jaren maken de praktijkplek, het onderwijs, de minor en het praktijkgericht onderzoek onderdeel uit van het profiel Zorg. Je voert deze onderdelen uit binnen het werkveld van de Gehandicaptenzorg. In het 3e jaar worden thema’s in het onderwijs uitgediept voor het profiel Zorg. 

 

De praktijkplek

Om deel te kunnen nemen aan het profiel Zorg (hbo Gehandicaptenzorg), stellen we als voorwaarde dat je werkt bij een instelling die ambulante of (semi-)residentiele zorg biedt aan jeugdigen en/of volwassenen in de Gehandicaptenzorg. De instelling wordt gevraagd om je bij voorkeur de mogelijkheden te bieden om in beide beroepscontexten ervaring op te doen.

 • Voor een ambulante werkplek betekent dit dat je je kunt verdiepen in het werk op de leefgroep (bijvoorbeeld door mee te lopen op een leefgroep)
 • Voor een (semi)-residentiële werkplek betekent dit dat je je kunt verdiepen in het werk van de ambulante hulpverlener (bijvoorbeeld door mee te gaan op huisbezoek). 

Daarnaast geldt voor beide contexten dat je je ook kunt verdiepen door vergaderingen bij te wonen, gesprekken aan te gaan met medewerkers, etc.

Waar mogelijk word je in de gelegenheid gesteld om ook de competenties te ontwikkelen die noodzakelijk zijn om met lastige en uitzonderlijke situaties om te gaan. Je wordt bijvoorbeeld actief betrokken bij een cliënt(systeem) waar sprake is van bijvoorbeeld complexe problematiek, drang en dwang of vermoedens van verslavingsgedrag.


Heb je vragen over het profiel Zorg van de HAN? Neem dan contact op met Uitstroomprofiel.gz-jz@han.nl of Mariette.vanHees@han.nl.

Praktijkgericht onderzoek hbo gehandicaptenzorg

In het 4e jaar voer je je onderzoek en innovatie onderzoek uit binnen de context van de gehandicaptenzorg. 

Eventueel doe je onderzoek bij het Lectoraat Ethiek van Verbinding met Mensen met een Verstandelijke Beperking om zo een verdieping aan te brengen in je kennis over de gehandicaptensector.

Minor uitstroomprofiel hbo gehandicaptenzorg

In je vierde jaar volg je een minor die je helpt je verder te verdiepen in de context van gehandicaptenzorg.

De minoren die onderdeel uitmaken van het profiel Zorg zijn:

 • Mensen met een licht verstandelijke beperking (voltijd en deeltijd)
 • Creativiteitsontwikkeling (voltijd en deeltijd)
 • Systeemgericht werken in de ambulante jeugdzorg (voltijd en deeltijd)
 • Werken in gedwongen kader (voltijd en deeltijd)
 • Verslavingskunde (voltijd en deeltijd)
 • Civil society, cocreatie en transitie (voltijd)
 • Groepsdynamica (voltijd)
 • Coaching voor medewerkers in zorg en welzijn (voltijd en deeltijd)
 • Global Awareness; in overleg met de minorcoördinator (voltijd)
 • Zingevingsgericht werken in social work, zorg en welzijn (voltijd)
 • Vrije minor; in overleg met de minorcoördinator

Voor elke andere minor die je zou willen volgen, ga je in overleg met de minorcoördinator.

Werken in de gehandicaptenzorg iets voor jou?

Het profiel Zorg is ontstaan door een vraag uit de beroepspraktijk van de gehandicaptenzorg en is gebaseerd op het landelijk vastgestelde D-profiel.

Verschillende hogescholen en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)overleggen over de inhoud ervan. Zoek je informatie over het werken in de gehandicaptenzorg? Kijk dan eens op wateenvak.nl. Je komt snel en gedetailleerd te weten of je geschikt bent voor een loopbaan in de gehandicaptenzorg.

Je kunt bijvoorbeeld met een quick scan aan de hand van karaktereigenschappen testen of je geschikt zijn voor de sector.
Naast een greep uit het leven in de gehandicaptenzorg, vind je informatie over de mensen en hun handicaps, beroepen, opleidingen, het salaris, vacatures en een 5-stappenplan om te gaan werken in de gehandicaptenzorg.