Het verschil tussen bachelor en master

Wat is nou precies een bachelor en wat is een master? De term valt overal, maar voor veel studenten is het nog niet echt duidelijk wat het precies inhoudt.


Waar staat bachelor en master voor? 

'Bachelor en 'master' zijn graden voor mensen die een opleiding in het hoger onderwijs hebben afgerond. Na een 4-jarige hbo-opleiding aan een hogeschool of 3 jaar aan de universiteit krijg je de graad bachelor. Daarna kun je nog 1 of 2 jaar doorstuderen voor een master. Dit kan een hbo-master zijn, maar ook een universitaire master. 

Waarom het bachelor/mastermodel? 

Het belangrijkste doel van het invoeren van het bachelor/mastermodel (bamamodel) is het vergelijkbaar maken van de opleidingen op Europees niveau. Dit zorgt voor een aantal voordelen:  

  • Aansluiting met andere Europese opleidingen  
  • Meer mogelijkheid tot uitwisselingsprojecten tijdens je studie  
  • Mogelijkheid om na je studie in het buitenland aan het werk te gaan of verder te studeren 
  • Meer informatie over het verschil tussen hbo en WO 

Hbo-bachelor en wo-bachelor 

Een hbo-opleiding duurt 4 jaar en dan ben je (hbo-)bachelor. Een hbo-bachelor is over het algemeen praktijkgerichter. Na een hbo-bachelor ben je klaar voor de arbeidsmarkt. Maar je kunt ook in voltijd, of later als je werkt in deeltijd, doorstuderen voor een hbo-master. Bij de universiteit ben je na 3 jaar (wo-)bachelor. Na de bachelorfase is je wetenschappelijke opleiding nog niet afgerond, pas in de masterfase specialiseer je je en word je voorbereid op de arbeidsmarkt of een wetenschappelijke carrière. Hbo-studenten met een bachelordiploma zijn dus niet voorbereid op een wo-master. Over het algemeen moet je dan eerst een schakelprogramma doorlopen. 

Wanneer kan ik beginnen aan een master? 

Na het behalen van een bachelor is er altijd minimaal 1 master waarin je kunt doorstromen. De master kun je volgen op een hogeschool of universiteit in Nederland maar ook in het buitenland. Je moet wel voldoen aan het instroomprofiel van de masteropleiding. 

Titels en graden 

Bachelor en master zijn nieuwe graden in Nederland. 

Bachelor 

  • De hbo-bachelorgraad mag in de naamsvermelding tot uitdrukking gebracht worden, afgekort tot B met eventuele toevoeging en geplaatst achter de naam 
  • Afgestudeerden mogen er ook voor kiezen de (oude) titel “bacalaureus” te voeren, afgekort tot bc en geplaatst vóór de naam 
  • Afgestudeerden mogen in geval van techniekopleidingen “ingenieur”, afgekort tot ing en eveneens geplaats vóór de naam 
  • Afgestudeerden maken een keuze tussen het voeren van de graad, of het voeren van de titel 

Master 

Ook de hbo-mastergraad mag in de naamsvermelding tot uitdrukking gebracht worden, afgekort tot M met eventuele toevoeging en geplaatst achter de naam. Voor de hbo-master is géén (oude) titel beschikbaar. 

Universitaire opleidingen 

Voor universitaire opleidingen wordt aan de bachelor graad “of Arts” dan wel “of Science” toegevoegd. Ook deze graden mogen in de naamsvermelding tot uiting gebracht worden, afgekort tot BA of BSc en geplaatst achter de naam. Voor wo-bachelors zijn géén oude titels beschikbaar. 

Universitaire masters mogen hun graad tot uitdrukking brengen, afgekort tot MA of MSc en geplaatst achter de naam. Zij mogen er ook voor kiezen de (oude) titel doctorandus (drs vóór de naam), meester (mr vóór de naam) of ingenieur (ir vóór de naam) te voeren. Ook hier maken afgestudeerden een keuze tussen het voeren van de graad, of het voeren van de titel.