student en wijkdocent in gesprek

Met een goede voorbereiding, enthousiasme en passie kom je een heel eind.

Hoe ziet de wijk, de buurt of het dorp eruit?

 • Inventariseer de (zorg)vragen en behoeften van inwoners en burgers.  
 • Verzamel informatie over gezondheid, armoede, inkomen, veiligheid, leefomgeving en sociale participatie in de wijk, buurt of dorp. 
 • Maak een wijkgezondheidsprofiel en een wijkanalyse. 
 • Ga na hoe de sociale kaart eruitziet.  
 • Interpreteer de verzamelde gegevens.

Hoe stel je de focus vast?   

 • Organiseer een bijeenkomst met burgers, vrijwilligers, professionals, beleidsmakers en financiers waarin het wijkgezondheidsprofiel wordt gepresenteerd en besproken. 
 • Stel met elkaar vast wat de situatie is, het probleem en de urgentie. 
 • Ga in gesprek met elkaar waar je als netwerk de focus op legt, bijvoorbeeld op eenzaamheid, overgewicht, mensen met dementie, mantelzorgers of multiprobleem-gezinnen.  
 • Bepaal voor welke thema’s draagvlak bestaat om samen aan te pakken.
 • Spreek af met burgers, vrijwilligers, professionals, beleidsmakers en financiers met welke thema’s aan de slag wordt gegaan.

Hoe ga je de samenwerking uitvoeren?

 • Stel een kartrekker, netwerkverbinder, kwartiermaker of aanjager aan als spin in het web.  
 • Ga op zoek naar professionele, onafhankelijke ondersteuning om het proces te begeleiden
 • Ga op zoek naar (structurele) financiering.  
 • Schrijf een plan van aanpak.  
 • Denk na over het voortbestaan van het netwerk na de projectperiode (borging). Reserveer voldoende financiële middelen. 
 • Maak afspraken over hoe besluitvorming plaatsvindt en wie waarvoor verantwoordelijk is. 
 • Sluit een samenwerkingsovereenkomst af.