studenten aan het werk voor hun project in Dukenburg

Neem ruim de tijd om elkaar te leren kennen en verbindingen te leggen. Zorg dat alle neuzen dezelfde kant op staan.

Op welk onderwerp, thema of doelgroep ga je samenwerken?

 • Bepaal op welk onderwerp je wilt samenwerken. Gaat het om een doelgroep (ouderen of gezinnen), een (zorg)vraag (eenzaamheid, dementie, overgewicht), om gezondheid of vitaliteit?

Met wie ga je samenwerken?

 • Bedenk wie belangrijke partners zijn om mee samen te werken. 
 • Ga na wat ieders belang is om samen te werken. 
 • Onderzoek of er bestuurlijk draagvlak is in de eigen organisatie en in andere organisaties. 
 • Ga na of er lokale ontwikkelingen en samenwerkingsverbanden zijn waarbij aangesloten kan worden.  
 • Ga het gesprek aan met burgers, sleutelfiguren en partners in de wijk of het dorp. 
 • Inventariseer met welke professionals je kunt samenwerken en welke wijkverenigingen, wijkcentra en vrijwilligersorganisaties er zijn.

Hoe start je een netwerk op?

 • Organiseer een bijeenkomst met mogelijke samenwerkingspartners. 
 • Inventariseer in een bijeenkomst over wat je wilt bereiken met de samenwerking in een netwerk. 
 • Begin met het formuleren van een gezamenlijke visie, missie of ambitie. 
 • Sluit aan bij de ambities en taken van de samenwerkingspartners. 
 • Formuleer prioriteiten of doelen die aansluiten bij de visie, missie of ambitie.