237720 overleg met post-its

Wil jij van je wijknetwerk een groot succes maken? We geven je graag een aantal tips.

Tips voor een succesvol wijknetwerk

 1. Neem de tijd: het opzetten van een netwerk is een langdurig proces.
 2. Begin klein met mensen die er echt voor willen gaan en zorg voor een goede voorbereiding.
 3. Betrek burgers, de gemeente en professionals in een vroeg stadium en creëer draagvlak.
 4. Kies prioriteiten vanuit een gezamenlijke ambitie van de samenwerkingspartners in het wijknetwerk.
 5. Zorg voor een stip op de horizon en spreek concrete doelen af.
 6. Sluit aan bij wat burgers als ‘wijk’ ervaren: een wijk van 5.000 tot 10.000 inwoners werkt het beste.
 7. Houd de samenwerkingspartners betrokken en communiceer op een open en duidelijke manier.
 8. Zorg voor een professionele, onafhankelijke kartrekker als verbinder.
 9. Zorg voor goede ondersteuning van de kartrekker en draagvlak voor de trekkersrol.
 10. Sluit aan bij de wensen en behoeften van burgers: zorg dat zij de regie blijven houden.
 11. Zorg voor continuïteit: actualiseer de actieplannen elk jaar.
 12. Zorg voor flexibiliteit: stuur bij als dat nodig is.