Project Meer dan Steen Alleen

487298 Stockfoto voor factsheet Hart van Heteren van de minor Circulaire Economie S1 22-23.

Sociale contacten en meedoen in de buurt zijn voor veel mensen van belang om fijn te wonen. In het project Meer dan Steen Alleen wordt een renovatie of verduurzaming van huurwoningen gecombineerd met het versterken van sociale verbindingen in de buurt.

Snelle info

Status

Afgerond

Startdatum:

2021

Looptijd:

2 jaar

Projectleider:

Annica Brummel

Doel van het onderzoek Fysieke en sociale verbetering

In twee buurten in Nijmegen is onderhoud, verduurzaming en herstructurering van sociale huurwoningen het vertrekpunt geweest om de fysieke aanpassingen te koppelen aan sociale verbeteringen. Een technisch gesprek over het onderhoud of verduurzaming van de huurwoning kan worden gecombineerd met een zogenaamd sociaal gesprek. Dit sociaal gesprek met buurtbewoners geeft onder andere inzicht in de kwaliteit van sociale contacten en participatie in de buurt. Op basis van deze inzichten ondernemen sociaal werkers en buurtbewoners activiteiten die verbindingen in de buurt versterken.

Zo wordt de buurt niet alleen fysiek verbeterd, maar worden ook sociale verbindingen versterkt. De combinatie tussen het fysieke en sociale aspect zorgt op korte termijn voor een zeer hoge medewerking bij het onderhoud of verduurzaming van de woning door huurders en op de langere termijn voor sterke sociale verbindingen in de buurt.

Voor jullie is het een huis, voor ons een thuis."

Aan de slag Spoorbuurt en Lankforst

In de periode van 2016 tot 2019 hebben woonstichting Woonwaarts, welzijnsorganisatie Bindkracht10, zelfstandig ondernemer Eigen Wijze Wijken, de aannemer en andere organisaties in de wijk ervaring opgedaan met de aanpak in de Spoorbuurt in Nijmegen. De eerste ervaringen in deze samenwerking waren zeer positief en in 2021 is een nieuw project van start gegaan in een tweede buurt, de Lankforst in Nijmegen.

ResultaatHandreiking Meer dan Steen Alleen

De handreiking Meer dan Steen Alleen is geschreven voor professionals die vanuit het sociaal en fysieke perspectief samenwerken. Dat kunnen professionals zijn die in de wijk werken, maar ook beleidsmedewerkers. Met duidelijke stappen en tools in deze handreiking kunnen welzijnsorganisaties, woningcorporaties en professionals van andere organisaties, zoals een gemeente, direct aan de slag.

De focus in deze handreiking ligt op het vormgeven van de sociale aanpak, als aanvulling op de richtlijnen die gelden voor woningcorporaties bij onderhoud of verduurzaming van huurwoningen. De handreiking is opgebouwd aan de hand van vijf fases: (1) voorbereiding, (2) huisbezoeken, (3) beeld van de buurt, (4) sociaal verbinden, en (5) evaluatie.

28638 student leest document

Er is een diepgaand beeld ontstaan over hoe bewoners het wonen en leven in de wijk ervaren.”

Betrokken partijen

  • Gemeente Nijmegen
  • Provincie Gelderland
  • Spectrum
  • Woonstichting Woonwaarts
  • Bindkracht10
  • Eigen Wijze Wijken