Project Samenwerken aan Duurzaam Herstel

student luistert in les

HAN-onderzoekers, de deeltijdopleiding Social Work en RIBW AVV onderzoeken samen de begeleiding van cliënten met een ernstig psychiatrische aandoening. Hoe kunnen de cliënt, zijn formele en informele netwerk zo samenwerken dat de begeleiding optimaal aansluit bij de cliënt en zijn leven?

Snelle info

Status

Loopt

Startdatum

December 2016

Looptijd

4,5 jaar

Subsidie

RIBW Arnhem Veluwe Vallei

Projectleider

Cora Brink

Aanleiding van het project

Ongeveer 45 medewerkers van de Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Arnhem & Veluwe Vallei (RIBW AVV) hebben in de afgelopen jaren de deeltijdopleiding Social Work gevolgd. De organisatie heeft de kans benut om de onderzoeken die deze medewerkers deden om hun opleiding af te ronden, in een samenhangend onderzoeksprogramma te gieten. Een onderzoeker van het HAN lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit is gevraagd om de onderzoekskwaliteit en samenhang binnen het onderzoeksprogramma te vergroten door gerichte ondersteuning.

Doel

Centraal in het onderzoeksprogramma staat dat cliënten van de RIBW hun leven kunnen leven op een manier die bij hen past en hen goed doet: wat zijn de wensen en waarden van de cliënt, hoe wil en kan hij zijn leven leiden?

De samenwerking tussen RIBW AVV, lectoraat en opleiding moet bijdragen aan meer inzicht in wat er nodig is om dit doel te bereiken. De studerende medewerkers hebben verschillende aspecten onderzocht en daarbij onderling samengewerkt en gebruik gemaakt van elkaars resultaten. Hierdoor konden vragen dieper en breder worden opgepakt. De ondersteuning vanuit het lectoraat en de begeleiding en lessen vanuit de opleiding hebben elkaar daarbij versterkt.

Nieuws

Student deeltijd Social Work maakt zingevingskaarten

Waar kom jij je bed voor uit? Deze vraag stelde Social Work deeltijdstudent Timo Jans aan cliënten voor zijn praktijkverbeterproject. Het resultaat: behulpzame vragenkaartjes voor een gesprek over zingeving.

397452 vraagteken vragen faq groen

Cliënten als mystery guest naar de sportschool

“Je inschrijven bij de sportclub of dansschool. Voor sommige mensen is dat een hele stap om te doen”, vertelt Jolanda Chung. Voor haar praktijkverbeterproject bij de deeltijd-opleiding Social Work wonnen 2 cliënten als mystery guest informatie in. “Ze waren verbaasd hoe goed ze werden ontvangen.”

426583 Tekeningen van het afstudeeronderzoek van Jolanda Chung, deeltijd social work student.

RIBW AVV en HAN verbinden onderwijs, onderzoek en werkveld

De praktijk verbeter je samen mét de cliënt. Dit is een van de conclusies van onderzoeksprogramma ‘Samen werken aan duurzaam herstel’. Een unieke samenwerking van onderwijs, onderzoek en praktijk tussen RIBW Arnhem en Veluwe Vallei en de HAN.

28692 student luistert in les

Contact over dit project?

Neem voor meer informatie contact op met Cora Brink (Cora.Brink@han.nl). 

Lectoraat
 

Versterken van Sociale Kwaliteit

Rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en menswaardigheid zijn de centrale waarden van sociale kwaliteit. Het Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit is gericht op sociale kwaliteit als middel om achterstellingen te doorbreken. Wij willen de kwaliteit van leven van mensen verbeteren.

Nijmegen mensen in winkelstraat met kerk op achtergrond

Publicaties

Vanuit het Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit verschijnen regelmatig publicaties. Bekijk hier het overzicht. 

handen met documenten