studenten overleggen bij bord

Deze fase is onderdeel van de stap Netwerk Verkennen van de 4V's. Kennismaken en met elkaar het doel bepalen geeft identiteit aan een samenwerkingsverband. Het is een essentiële fase voor een goede start.

Doelen

 • Kennismaken met elkaar
 • Het doel van het samenwerkingsverband helder krijgen
 • Een gezamenlijke visie en uitgangspunten vaststellen

Resultaten

 • Kennis en begrip van elkaar en elkaars perspectieven
 • Wederzijds vertrouwen
 • Vertrouwen in het samenwerkingsverband
 • Een gezamenlijk doel en visie

Toelichting bij deze fase

Deze fase is onderdeel van de stap Netwerk Verkennen van de 4V's. Het is een essentiële fase voor een goede start. Kennismaken en met elkaar het doel bepalen geeft identiteit aan een samenwerkingsverband. Vaak zijn mensen geneigd deze fase over te slaan, maar hier geldt zeker: een goed begin is het halve werk. 

Eén van de grootste valkuilen is dat je in een samenwerkingsverband dezelfde begrippen gebruikt, maar er een verschillende betekenis aan geeft. Of dat je verschillende begrippen gebruikt, maar hetzelfde bedoelt. Wil je een gezamenlijk vertrekpunt en stip op de horizon creëeren? Dan vraagt dit om een verkenning van verschillen en overeenkomsten in begrippen.

Na het doorlopen van deze stap heb je een basis voor het vaststellen van de verschillen en overeenkomsten in begrippen. Dit voorkomt spraakverwarring. Begripsverheldering krijgen is een belangrijke stap in de beginfase van een samenwerkingsverband. Het vraagt ook om voortdurend onderhoud zodra het zich verder vormgeeft en verankert. Ook is het in sommige samenwerkingsverbanden zo dat je elkaar nog niet goed kent. En is dit de gelegenheid om te bouwen aan wederzijds begrip en vertrouwen.

Adviezen voor opstarten en begeleiden proces

Een goed proces van begripsverheldering staat of valt met een goede voorbereiding en begeleiding. Als randvoorwaarden voor het goed doorlopen van het proces, hebben we de volgende adviezen.

Vragen die je aan elkaar stelt

 • Wie zijn wij als groep? 
 • Wat zijn onze kwaliteiten?
 • Waarom bestaan wij als samenwerkingsverband? Wat is onze essentie? 
 • Met welk vraagstuk houden wij ons bezig?
 • Welk effect willen wij bereiken?
 • Wie heeft baat bij wat wij gaan doen? En wat is dat dan?
 • Wat gebeurt er als wij niets doen?
 • Wat zijn onze leidende principes en waarden? Wat vinden we belangrijk?
 • Wat zijn onze doelen?

Werkvormen fase 1

Hieronder beschrijven we werkvormen die je kunt inzetten of die helpen om het goede gesprek met elkaar te voeren. Om zo kennis te maken, begrippen te verhelderen en een gezamenlijk doel te formuleren.