Methode Wederzijds Begrip Fase 2: begrippen kiezen

studenten, wijkdocent en professionals samen aan het werk

In deze eerste fase van begripsvorming kies je met elkaar een aantal begrippen, waarmee je het proces van begripsverheldering ingaat.

Doelen

 • Zorgvuldig begrippen kiezen waarvoor verheldering nodig is
 • Inzicht krijgen wat deelnemers belangrijk vinden door het keuzeproces

Resultaten

Je hebt begrippen geïnventariseerd die verheldering verdienen en voortkomen uit een concrete praktijksituatie, of die passen bij het doel in fase 1.

Toelichting bij deze fase

In deze eerste fase van begripsvorming kies je met elkaar een aantal begrippen, waarmee je het proces van begripsverheldering ingaat. Door zorgvuldig met elkaar de meest geschikte begrippen te kiezen, krijgt dit proces de meeste waarde. Je ontdekt van elkaar wat je belangrijk vindt en hoe je tegen bepaalde situaties en begrippen aankijkt. 

Welke begrippen dit zijn is dus afhankelijk van de lokale context. In het veranderend zorglandschap zijn wel voorbeelden te noemen.

Welke begrippen lenen zich voor gezamenlijke begripsvorming?

 • Begrippen die je vaak gebruikt als je met elkaar in gesprek bent (bijvoorbeeld inwoner, cliënt).
 • Begrippen waar mensen een verschillende betekenis aan geven of een verschillend perspectief op hebben (bijvoorbeeld goede zorg; wat is goede zorg?).
 • Begrippen die je gebruikt om het ‘systeem’ werkbaar te maken (bijvoorbeeld nuldelijn; wie zijn dat? Wat willen we hiermee duidelijk maken?).
 • Begrippen die onderdeel zijn van jargon. 
 • Begrippen die niet meer passen in deze tijd en toe zijn aan vernieuwing, bijvoorbeeld door veranderingen in de maatschappij.
 • Begrippen die van belang zijn voor de samenwerking en waar onduidelijkheid en tegenstelling over is.

Vragen die je aan elkaar stelt

 • Welke begrippen gebruiken wij opvallend vaak? 
 • Welke begrippen geven de essentie van ons werk weer?
 • Welke begrippen geven de essentie van onze visie van het samenwerkingsverband weer?
 • Welke begrippen passen bij het doel van onze samenwerking?
 • Over welke begrippen weten we nu al dat er soms begripsverwarring bestaat?

Werkvormen fase 2

We geven je een paar werkvormen die je kunt inzetten om begrippen te kiezen.