Project Gemeenschappelijk wonen en sociale cohesie onder (oudere) bewoners Onderzoek onder bewoners Woonzorg Nederland

ouderen die deelnemen aan groepsactiviteiten

Achtergrond

Woningcorporaties hebben te maken met een groeiende instroom van kwetsbare senioren die door een verandering in beleid langer zelfstandig moeten kunnen blijven wonen. Door deze instroom van kwetsbare senioren gaat de ‘samenredzaamheid’ van, en de sociale cohesie in corporatiebuurten achteruit, aangezien steeds meer mensen ondersteuning en zorg nodig hebben, maar steeds minder bewoners in staat zijn om hun medebewoners bij te staan.

Woonvormen moeten daarom zo goed mogelijk aansluiten op de fysieke en sociale behoeften van kwetsbare bewoners, teneinde het langer zelfstandig wonen te faciliteren en het risico op sociale kwetsbaarheid en eenzaamheid onder deze doelgroep zoveel mogelijk te verminderen. Ook woningcorporatie Woonzorg Nederland heeft te maken met deze woonopgave en voelt de maatschappelijke urgentie om na te denken over woonomgevingen die beter aansluiten op de behoeften van de veranderende groep huurders.

Om deze reden is Woonzorg Nederland bezig met het ontwikkelen van nieuwe woonconcepten, gericht op het stimuleren van ontmoeting tussen bewoners en de samenredzaamheid van de bewonersgroep. De vraag blijft echter of deze woonconcepten inderdaad bijdragen aan de samenredzaamheid van de bewonersgroep, en hoe deze woonconcepteten sociaal-ruimtelijk het beste kunnen worden vormgegeven.

Gerelateerde artikelen

Ouderen wonen langer thuis. Onderzoeker Kim Hamers onderzoekt in haar promotieonderzoek óf en op welke wijze geclusterde woonvormen voor senioren in de sociale huursector bij kunnen dragen aan het stimuleren van gemeenschapsvorming en samenredzaamheid onder bewoners.

254670 Lectoraat architecture in health. Kim Hamers portret

Deelstudie woonvormen gestart

Het lectoraat Architecture in Health doet onderzoek naar woonvormen voor senioren om het sociaal welzijn van deze doelgroep te bevorderen.

435683 Ouder echtpaar, AiH, woonvormen

Tijdens onderzoek impact maken

Onderzoeken hebben vaak een lange doorlooptijd. Denk aan onderzoeken naar dementie die in volle gang zijn, maar waarvan nog onbekend is welke voorzieningen en maatregelen nu écht bijdragen aan behoud van zelfstandigheid. Intussen neemt deze ziekte hand over hand toe.

372980 De coverplaat van DEEL, een werkwijze van het lectoraat Architecture in Health

Meerwaarde gemeenschappelijk wonen voor senioren onderzocht

Het Lectoraat Architecture in Health van de HAN start samen met Woonzorg Nederland en de Technische Universiteit Eindhoven een meerjarig onderzoek naar de meerwaarde van gemeenschappelijk wonen in een vergrijzende samenleving.

144220 bijeenkomst wijkatelier lindenholt- ouderen aan tafel studente staand in het midden