De transformatie in het sociaal domein vraagt om een andere benadering van burgers en hun vragen. Het vraagt om nieuwe verhoudingen tussen burger, markt en overheid. Sociale innovatie biedt handvatten om die gewenste transformatie vorm te geven. Hoe bevorderen we de inzet van sociale innovatie?

Aanleiding van het project

Na een succesvolle transitie in het Sociaal Domein komen er in de praktijk dilemma’s en knelpunten aan het licht. Bijvoorbeeld wanneer domeinen als zorg, veiligheid, onderwijs of arbeidsmarkt elkaar raken. Sociale innovatie kan helpen. 

Doel

Doel van dit project is het bevorderen van sociale innovatie. En dan met name empowerment (bewustwording), collectieve actie en sociaal leren in de zorg. Om dit te bereiken zetten we werkwijzen van design thinking in. 

Onze partners

  • Gemeente Nijmegen 

  • Nederland Kennisland 

  • Lentekracht 

Achtergrond

Wat is sociale innovatie? 
Sociale innovatie is zowel in middel, als uitkomst vernieuwend. En zowel goed voor de samenleving als geheel, als voor het welzijn van individuen. Het daagt ons uit om tot andere oplossingsrichtingen te komen voor complexe sociale vraagstukken zoals armoede, eenzaamheid en werkloosheid. Met sociale innovatie wordt de kennis en kunde benut van mensen met verschillende achtergronden. Dit gebeurt in een transdisciplinaire samenwerking waarin verschillende soorten kennis (van ervaringskennis, professionele kennis tot wetenschappelijke kennis) op een gelijkwaardige manier gewaardeerd en benut worden. 

Wat is Design Thinking? 
Design Thinking is een methodologie die gebruikt wordt om problemen op te lossen. De Design Thinking Methode is bij uitstek geschikt voor het oplossen van zeer complexe problemen. Door problemen steeds vanuit menselijke behoefte te definiëren staat de mens centraal. Door middel van brainstormsessies worden oplossingsrichtingen bepaald. Hierna maak je meteen een prototype en test je de oplossing in de praktijk. 

Het project ‘Sociale innovatie’ bestaat uit verschillende deelprojecten: 

Nieuws

Lector Erik de Vries aangesloten bij pilot Lerend Evalueren Ministerie van VWS

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) experimenteert met vernieuwende vormen van beleidsevaluatie in de pilot Lerend Evalueren. De pilot wordt begeleid door een onafhankelijke review board, waar Erik de Vries, lector Innovatie in de Publieke Sector, sinds de start lid van is.

HAN Redactie
08 mei 2019
zittend op stoelen bij lage tafel
Ervaringen proeftuin e-health

Nieuw boek: innovatiereis Field Lab Eerstelijnszorg

Wie wil innoveren, ontkomt er niet aan: het inrichten van innovatieruimte zoals field labs of proeftuinen. Actieonderzoekers Koen Dortmans (HAN), Erik de Vries (HAN) en Henk Schers (Radboudumc/STIELO) delen hun ervaringen met het Field Lab Eerstelijnszorg in het boek ‘Innovatiereis van een proeftuin voor e-health’. Met kwesties, leermomenten en antwoorden.

HAN Redactie
02 februari 2021
van Koen Dortmans, actieonderzoeker bij Publieke Zaak, Lectoraat Innovatie in Publieke Sector, samenwerking Field Lab Eerstelijnszorg