Project Kennisupdate alliantie en algemeen werkzame factoren

overleg met post-its

Vanuit 19 onderzoeksprojecten is er veel nieuwe kennis over factoren die een rol spelen bij het realiseren van effectieve hulp aan jeugdigen en gezinnen. Deze kennis leidt tot aanbevelingen. Het lectoraat is door ZonMw gevraagd de kennis en aanbevelingen uit deze 19 projecten te bundelen.

Snelle info

Status

Afgerond

Startdatum

Mei 2018

Looptijd

1 jaar

Subsidie

ZonMw

Aanleiding van het project

Gebruikmakend van een kennisoverzicht over cliënt-, professional- en alliantiefactoren (Barnhoorn  et al., 2013), gaf ZonMw vorm aan het programma ‘Effectief werken in de jeugdsector: Algemeen werkzame factoren’. In de periode 2013-2018 zijn 19 onderzoeksprojecten uitgevoerd binnen dit ZonMw-programma. Deze projecten hebben ieder afzonderlijk kennis opgeleverd over alliantie, cliënt- en  professionalfactoren. Daarnaast maakten de projecten gebruik van een grote diversiteit aan instrumenten om deze werkzame factoren te meten. Een overkoepelend beeld van de opbrengsten van de projecten en gebruikte meetinstrumenten ontbrak echter.

Doel

Doel van dit project is het maken van een overzicht van al deze nieuwe kennis. Waar staan we nu? En wat zijn wenselijke vervolgstappen in het werkveld, onderwijs, beleid en vervolgonderzoek? 

Resultaten

In contact komen over dit project?

Marion van Hattum

  • marion.vanhattum@han.nl
  • LectoraatWerkzame Factoren in de Jeugd- en Opvoedhulp

    Professionals in de jeugdzorg werken elke dag opnieuw met zeer verschillende mensen. Hoe realiseer je dan een goede en dus effectieve samenwerkingsrelatie? En hoe zorg je dat deze goed blijft? Het Lectoraat Werkzame Factoren in Jeugd- en Opvoedhulp focust op samenwerkingsvraagstukken in jeugd- en opvoedhulp.  

    jongen in park die hand van ouder vasthoudt