Onderzoeksachtergrond van het spel

business innovation studenten met sticky notes

Aanleiding

Voor onderzoekende scholen is het belangrijk om onderzoek als een gezamenlijke verantwoordelijkheid op te vatten. Dat voorkomt namelijk dat het onderzoek onder in een la terecht komt zonder anderen te bereiken. Maar hoe zorg je ervoor dat verschillende mensen zich betrokken voelen?  

Achtergrond

Voor wie is het spel geschikt?

Het spel is geschikt voor alle scholen primair en voortgezet onderwijs die onderzoek in de school op de agenda willen zetten of houden. Zowel scholen die pas net starten met onderzoek in de school als scholen die hier al langer mee bezig zijn kunnen met het spel aan de slag. 

Het spel is ontwikkeld voor het spelen op schoolniveau en dus in eerste plaats geschikt om binnen je school te spelen. Dit kan zowel binnen bestaande teams als in een willekeurige samenstelling van collega’s uit een school. Het spel kan ook bovenschools ingezet worden tijdens bijvoorbeeld studiedagen of conferenties. Maar dit vraagt dan wel meer aanpassing in de voorbereiding en meer inlevingsvermogen van de deelnemers.   

Onderwerpen

Scholen die het spel spelen kunnen zich bijvoorbeeld specifiek richten op visievorming, onderzoekskwaliteit, onderzoeksproces, teambetrokkenheid, kennisdeling, onderbouwd beleid, externe samenwerking, valorisatie, netwerkvorming of werving. 

Onderwerpen die in ieder geval bij het spelen van ‘Onderzoekenderwijs’ aan de orde komen: 

  • Het belang van onderzoek
  • Onderzoekend handelen voor goed onderwijs

Meerwaarde

Wanneer onderzoek en onderzoekend handelen onder meer van meerwaarde kan zijn:

  • Welke teambetrokkenheid hierbij gewenst is 
  • Interesse, kennis en vaardigheden van teamleden als het gaat om onderzoek(end) handelen 
  • Dilemma’s die ontstaan op het snijvlak van onderzoek en de ‘waan van de dag’ in een school 

Resultaten

Met dit spel kan op systematische en uitnodigende wijze een bredere dialoog gevoerd worden over verschillende aspecten van onderzoek in de school.

close up van het spel onderzoekenderwijs
ALLE ACTUALITEITEN OP JE DIGITALE DEURMAT?
 

Ieder kwartaal bundelt de Academie Educatie haar kennis en activiteiten in de digitale nieuwsbrief 'Voor het leren van vandaag en morgen!' Ontvang het laatste nieuws over o.a. onze opleidingen, events, onderzoeksresultaten en samenwerkingen een aantal keer per jaar in je inbox! Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Overlegen en samenwerken