jonge mensen overleggen op kantoor

De geformuleerde doelen en de stand van zaken rondom werkplekleren gebeurde aan de hand van good practices (waar ben je trots op) en verbeterpunten (waar maak je je zorgen over). De Honigfabriek, Thermion, Papendal, Liander en de Politieacademie boden gastvrij een kijkje in hun keuken en hun onderwi

Het project is gefinancierd tot eind 2015. Om de experimenten succesvol af te ronden en het leerproces door te zetten, werd de samenwerking voortgezet tot het einde van het studiejaar 2015/2016.  

Informatie delen

Werkplekleren is belangrijk voor het ontwikkelen van de professionele identiteit van studenten. Op de werkplek oefen je vakkennis en vakvaardigheden in reële beroepscontexten. Maar hoe optimaliseer je HAN-breed het leren in de beroepspraktijk? Hiervoor moeten opleidingen delen en van elkaar leren. 

Doel

Doel van werkplekleren is het vormen van een professionele leergemeenschap. Dit bereiken we door opleidingen hun kennis en ervaring rondom leren in de beroepspraktijk te laten delen. Dwars door de HAN heen.  

Experimenten en verbeterinventies worden hierin gezamenlijk opgezet om het leren in de beroepspraktijk te optimaliseren. Dit met als doel om een verschuiving te laten plaatsvinden in de manier van interveniëren: van ‘uitvoerend’ naar ‘onderzoekend’. Interessant is namelijk waarom een interventie wel of niet werkt. En welke mechanismen daarbij in werking treden. 

Nieuws en artikelen

141476 Student krijgt uitleg bij machine
Cover boek Ruud Klarus
Aanpassingsvermogen en innovatieAdapt at Work
Studenten overleggen met laptop
Cover rapport werken in de driehoek aanbevelingen
Overstap van mbo naar hboDoorstromers vallen vaak uit
studenten lachen
Studenten zittend op bank
Werkplekken met computers en studenten
twee studenten zitten, student staat

Blijf op de hoogteAbonneer op onze nieuwsbrief

Ieder kwartaal bundelt de Academie Educatie haar onderzoeksnieuws en activiteiten in een digitale nieuwsbrief. Je vindt er informatie over projecten waaraan we werken, samenwerkingen, bijeenkomstkomsten, spellen en handige tools.

Overlegen en samenwerken