Project KRAKE (Krachtige Kernen) - Woon Community

321705 Co-creatie sessie met geeltjes tijdens een KRAKE overleg

Het deelproject Woon Community richt zich op de vraag hoe we de fysieke woonomgeving van kleine kernen moeten inrichten om de leefbaarheid te kunnen optimaliseren.

Snelle info

Start

1 januari 2016

Status

afgerond op 30 juni 2019

Contact persoon

Nienke Moor

Subsidieregeling

INTERREG V A Deutschland-Nederland

Onderzoekslijn

Viable Housing Typologies

Aanleiding

Op basis van een sociaal-ruimtelijk onderzoek in 8 Nederlandse en Duitse dorpen in de Euregio Rijn-Waal zijn (ontwerp)richtlijnen voor de woonomgeving in kleine kernen ontwikkeld, teneinde dorpen een houvast te geven bij het slim inrichten en toekomstbestendig maken van de woonomgeving.

Gevolgen van demografische ontwikkelingen worden in de landelijke grensregio steeds duidelijker merkbaar: dubbele vergrijzing, ontgroening en krimp. De voorzieningen in dorpen nemen af, en daarmee ook de leefbaarheid. Tegelijkertijd lijden identiteit, vitaliteit en attractiviteit van de dorpen hier onder.

  • Health
  • Smart Region
  • Sustainable Energy & Environment
303796 Basketbalveld

Doel

Het doel van dit project is om meer inzicht te verkrijgen in de relatie tussen gemeenschappelijk wonen en sociale cohesie onder (oudere) bewoners, en om de verkregen inzichten te vertalen naar een concrete (ontwerp)richtlijnen en strategieën voor gemeenschappelijke woonvormen in de sociale huursector.

Maak kennis Ons Team

Kim Hamers

Onderzoeker
254670 Lectoraat architecture in health. Kim Hamers portret

Nienke Moor

Onderzoeker
252105 Portretfoto Nienke Moor 2018

Masi Mohammadi

Lector en onderzoeker
244101 Lector Architecture in Health Masi Mohammadi.

Teun van Haaren

Onderzoeker
SEE, windmolen kop

Resultaten

De bewoners van de deelnemende dorpen hebben een beter inzicht gekregen in wat wel en niet werkt en kunnen de gevolgen van hun beslissingen beter inschatten. De (ontwerp)richtlijnen die in het project zijn ontwikkeld zijn gevat in een algemene handreiking die toepasbaar is in andere dorpen en plattelandsgemeenten.

304873 Foto van wegwijzers voor onderzoeksproject Gerard Verstegen op lectoratenpagina (Resultaten) van het associate lectoraat Financial Ethics.

Partners

Gerelateerde opleidingen

Bouwkunde

Voltijd Bachelor opleiding

Loop jij ook vaak te fantaseren als je door een stad loopt? Hoe je die oude fabriek omtovert tot een gebouw waar iedereen wil wonen? Of hoe je op die lege plek een super duurzaam huis bouwt? De kans is groot dat de opleiding Bouwkunde de hbo-studie van je dromen is!

bouwkunde student helm meter

Publicaties

Tijdens dit project zijn verschillende publicaties verschenen. 

overleg met post-its

Kom in contact

Het lectoraat Architecture in Health

Wat maakt dat mensen zich goed voelen? Het onderzoek van ons lectoraat sluit aan bij maatschappelijke uitdagingen op het gebied van active and healthy living. Wij doen wetenschappelijk, maar altijd praktijkgericht onderzoek. 

Lectoraat architecture in health. Living labs

ZwaartepuntHAN staat voor Health

Met Health richt de HAN zich op het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen. Mensen met een laag opleidingsniveau of inkomen leven korter én hebben een minder gezonde levensverwachting. In ons onderwijs en onderzoek hebben we aandacht voor deze verschillen, dit willen we doorgeven aan alle (toekomstige) professionals.

Ouderenzorg

Nieuws en artikelen

340452 architecture in health Ruth Bles siza het dorp ABE
International Conference on Intelligent EnvironmentsPrijzen voor HAN-lector Masi Mohammadi
243935 Masi Mohammadi zittend
317920 Coosje Hammink voor doorzichtige balustrade in R26
College van Bestuur bij Academie Built EnvironmentSamenwerking, bevlogenheid en innig verbonden met onderzoek
316040 bouwkundestudenten in oude fabriekshal
303796 Basketbalveld
Neem deel aan een onderzoek!Ben jij mantelzorger? Dan kun jij helpen!
240522 Richtingaanduiding in empathische woning
240524 Dames leest krant in empathische woning
Het Dorp Arnhem zorginstelling
Academie Built Environment"Alles ademt hier duurzaamheid"
Lectoraat architecture in health. Living labs