346540 Kenniskringleden van het lectoraat Financial Control, programmamanager Circulaire Economie en projectleider van het Centrum Meervoudige Waardecreatie zijn met elkaar in werkoverleg.

Een aantal praktijkgerichte onderzoeken van het Centrum Meervoudige Waardecreatie vindt plaats in verschillende consortia en met ondersteuning van subsidies. Voorbeelden hiervan zijn KIEM CE, RAAK MKB en RAAK Publiek projecten.

Focus

Onze drie focusthema’s geven richting aan het onderzoek. We voeren het steeds uit samen met bedrijven en overheden. Maar ook andere kennisinstellingen, brancheverenigingen en netwerkorganisaties werken mee in de onderzoeksconsortia. 

De focusthema's zijn:

  • Duurzame gebiedsontwikkeling in de gebouwde omgeving
  • Meervoudige waardecreatie in de keten van de maakindustrie
  • Integated thinking control & reporting

In gesprek

Wanneer je ons met een onderzoeksvraag benadert gaan we met je in gesprek over de mogelijkheden en brengen wij je in contact met een deskundig en invloedrijk netwerk. Als centrum zijn we actief in verschillende consortia die gesubsideerd onderzoek uitvoeren. 

Ter illustratie

Recent is met behulp van een RAAK subsidie het project 'RAAK Samen Beter' van start gegaan gericht op de verduurzaming van bedrijventerreien.

TNO heeft berekend dat het verduurzamen van 250 grote bedrijventerrainen voor ruim 60% bijdraagt aan het behalen van CO2-besparingsdoelen in de gebouwde omgeving. Hoogste tijd dus om deze kansen niet langer te laten liggen!

Daarom gaan HAN Centrum Meervoudige Waardecreatie en Fontys Hogescholen samen met gemeenten, provincies, ondernemersorganisatie en experts aan de slag om de circulaire potentie van bedrijventerreinen aan te boren. Ze worden hierbij ondersteund door lokale werkgeversorganisaties, parkmanagementorganisaties en bedrijventerreinverenigingen én krijgen van het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA een RAAK-publiek subsidie.

Lees meer over 'RAAK Samen Beter'

358779 Luchtfoto van gebouwde omgeving voor de flyer met informatie over de cursussen binnen het CMW focusthema 'Duurzame gebiedsontwikkeling in de gebouwde omgeving'.

Interesse?