Circulaire bedrijventerreinen

De bijdrage van bedrijventerreinen aan de circulaire economie is enorm groot, maar wordt tegelijkertijd zwaar onderschat. Om de circulaire potentie van bedrijventerreinen beter te benutten, is de inzet van de publieke professional essentieel. Deze lokale beleidsmedewerker kan, samen met relevante partners, een effectieve aanjager worden.

371780 Man is geel hesje bij zonnepanelen. Bouwkunde. Open Avond.

Onderzoekers van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen en de Fontys Hogescholen gaan hier onderzoek naar doen. Binnenkort gaan zij van start in living labs op bestaande bedrijventerreinen om dit tweejarige RAAK-project uit te voeren. 

Bedrijventerreinen ongekend groot circulair potentieel

Al meer dan 100 jaar zijn bedrijventerreinen dé aangewezen locatie om te ondernemen en te produceren. Ze zijn voor de Nederlandse economie van groot belang en vertegenwoordigen een ongekend, maar zwaar onderschat circulair potentieel. Zo wordt in het Klimaatakkoord uit 2019 met geen woord gerept over circulariteit op bedrijventerreinen. Wel worden ze gezien als dé cruciale schakel voor de circulaire transitie.

Docent-onderzoeker Frank de Feijter van het Centrum Meervoudige Waardecreatie/SEE van de HAN licht toe: “Wij zijn dankbaar voor deze kans om onze ambities om een grotere rol te spelen bij de duurzame transities op bedrijvenparken in o.a. Nijmegen, Duiven, Venlo en daarbuiten te verwezenlijken. Ons voorstel was de nr. 1 in de ranking van de 32 toegekende onderzoeksvoorstellen. Een mooi uitgangspunt voor een succesvol project. We staan nu in de startblokken om te beginnen.”

Door een integrale aanpak willen we tot ecosysteemontwikkeling op bedrijventerreinen komen.

Lokale beleidsmedewerker als katalysator

Het organiseren van publiek-private krachtenbundeling op bedrijventerreinen is essentieel voor het aanboren van de circulaire potentie. De rolinvulling van de lokale professional op dit vlak is echter weerbarstig. Enerzijds is er nog een zoektocht naar het concept circulaire bedrijventerreinen, anderzijds wordt er ook een rol als innovatieve aanjager/procesmanager verwacht.

Daarom stelt het RAAK Publiek project de lokale professional centraal. Hoe kan hij/zij een effectieve aanjager - een katalysator - worden om de circulaire potentie van bedrijventerreinen te benutten in samenwerking met relevante stakeholders? "We gaan voor het ontwikkelen van kennis over het organiseren van samenwerking. Daarbij willen we leren over het in beeld brengen van circulariteit op bedrijvenparken. We gaan met studenten met de voeten in de klei kennis ontwikkelen om ondernemers en overheidsprofessionals te helpen bij hun duurzaamheidsambities."

RAAK Samen Beter

HAN en de Fontys Hogescholen willen met 11 gemeenten, 3 provincies, ondernemersorganisaties en bedrijventerreinenexperts de rol van de publieke professional versterken. Het project wordt gesteund door lokale werkgeversorganisaties, parkmanagementorganisaties en bedrijventerreinverenigingen en krijgt hiervoor van Nationaal Regieorgaan SIA een RAAK publiek-subsidie. De Feijter: “Het onderzoek past bovendien perfect in de HAN focuspunten slim, schoon en sociaal en de doorontwikkeling van het Centrum Meervoudige Waardecreatie van HAN als expertisecentrum. Dit komt naar voren in de integrale aanpak om tot ecosysteemontwikkeling op bedrijventerreinen te komen”.

408645 Duurzaam bedrijventerrein Vossenberg project centrum meervoudige waardecreatie CMW
Bedrijventerrein Vossenberg

Meer informatie

Met inhoudelijke vragen over bedrijventerreinen of dit onderzoeksproject kun je contact opnemen met Frank de Feijter (frank.defeijter@han.nl) lector Cees-Jan Pen (c.pen@fontys.nl).

Meer informatie over het HAN Centrum Meervoudige Waardecreatie vind je hier.

Meer informatie over het lectoraat De Ondernemende Regio van Fontys Hogescholen vind je op de website.