Expertisecentrum voor creatief denken en doen

HAN Centre for Creativity

Centre for creativity. Jonge mensen met kleurstof. 2000x1181

Ben je op zoek naar creatieve oplossingen, of wil je er één delen? Wij zijn er voor iedereen binnen het sociale die samen creativiteit op de kaart wil zetten. Met workshops, inspiratiesessies, kennisdeling, advies en door het leggen van verbindingen in onderzoek, onderwijs en de praktijk.

Wat is het Centre for Creativity?  

Creativiteit maak je samen

Het Centre for Creativity is een expertisecentrum voor creatief denken en doen dat zijn oorsprong heeft in het sociale domein. Doen en ervaren is daarbij van groot belang. Als expertisecentrum wordt er gewerkt aan het verzamelen en delen van kennis op het gebied van creativiteit. Het Centre for Creativity heeft een groot en nog steeds groeiend netwerk waar onderzoek, praktijk en onderwijs samenwerken. In dit netwerk werken studenten, docenten, professionals (van kunstenaars tot hulpverleners) en onderzoekers samen aan het ontwikkelen en delen van expertise met betrekking tot het creatief denken en doen. 

Het expertisecentrum is onderdeel van de Academie Mens en Maatschappij. 

Laat je inspireren

CONNECT!

Samen creatief werken
 

Wat biedt het Centre for Creativity?

Contact maken met mensen, het ijs breken, ontdekken wat iemand écht voelt... Door creatief te werken kan je mensen beter leren kennen en sneller verbinding maken. Bovendien kan je met creatief denken nieuwe en onverwachte oplossingen vinden voor lastige vraagstukken. Voor veel beroepen waarin je samenwerkt met mensen is creatief denken en handelen daarom van onschatbare meerwaarde.

Het Centre for Creativity legt verbindingen, denkt mee, doet mee en begeleidt. Vooralsnog doen we dit in het sociale domein. Het Centre for Creativity is zich daarnaast aan het oriënteren op andere domeinen: er is weinig wat ons niet interesseert.

Het Centre for Creativity biedt bijvoorbeeld:

  • Gastcolleges over hoe je creativiteit inzet bij het werken met mensen 

  • Inspiratiesessies vanuit innovatieve initiatieven  

  • Meedenksessies rondom maatschappelijke vraagstukken 

  • Workshops creatief denken en doen

61b69b8c-0cf0-11ee-979c-02565807075b centre-for-creativity_bijeenkomst, post its, brainstormen, samenwerken
Agenda & Activiteiten
Hier vind je de agenda & activiteiten van het HAN Centre for Creativity. Blijf op de hoogte! …
Inspiratiegids
Lees hier meer over de bronnen en verschillende onderzoeken welke door het HAN Centre for Creativity gebruikt …
Vraag & Aanbod
Samen met ons werken aan vraagstukken vanuit het werkveld (sociaal domein)? Wij kunnen jouw hulp gebruiken!…
Waarom het HAN Centre for Creativity? 

CREATIVITEIT IS VAN EN VOOR IEDEREEN

Creatief denken en doen heeft per definitie een sociaal effect: het beïnvloedt mensen in hun denken, doen en voelen. In sociale beroepen wordt sinds jaar en dag gebruik gemaakt van de kracht van creatief denken en doen. Ook binnen  economische beroepen wordt steeds meer ingezet op creativiteit en innovatie om tot oplossingen te komen voor wicked (complexe en taaie) kwesties. Niet voor niets is creativiteit een belangrijke 21st Century Skill. Op dit moment vormen we als jong centrum nog onze basis binnen het sociale domein, maar het is zeker onze ambitie om in de toekomst onze diensten ook buiten het sociale domein te verspreiden

De activiteiten van het Centre for Creativity bieden voor ieder die daar behoefte aan heeft handvatten om daar concreet vorm aan te geven. De werelden van domeinen zoals de kunsten, sport, taal, design en games zijn daarbij een belangrijke inspiratiebron. Ze zijn daardoor ook essentieel onderdeel van de expertise die het Centre for Creativity verzamelt, opdoet en uitdraagt.

Praktijkvoorbeelden

Photovoice

Door middel van 'Photovoice' bespreek je onderwerpen waar woorden tekort schieten.

282068 creativiteit photovoice praktijkvoorbeeld foto's

Workshops en inspiratiesessies

Het Centre for Creativity inspireert en experimenteert om creatiever vorm te geven aan vraagstukken. Maandelijks zijn er evenementen waar jij aan mij kan doen!

f05e2738-0cf0-11ee-86b1-02565807075b centre-for-creativity_creativity-knowledge-tour-2_2020

Spelend sociale vaardigheden leren

Een voetbalvereniging start een buitenschoolse opvang in het sportpark. Door spel en sport worden sociale vaardigheden bij kinderen gestimuleerd.

d3a9c6c4-0ceb-11ee-9136-02565807075b sportleraar geeft team met basisschool voetbalteam instructie

Creatieve technieken

Een vakdocent van de HAN past een visualisatietechniek toe bij een team in het werkveld dat op zoek is naar een gezamenlijke en eigen visie.

627a28e0-0cf0-11ee-8137-02565807075b centre-for-creativity_creatieve technieken. graffiti artiest, spuitbussen

Open Atelier

Asielzoekers komen samen met studenten en docenten van de HAN in een creatief open atelier. Zo komen asielzoekers in contact met diverse mensen. Kunst is hierbij het ingrediënt om de kloof tussen nieuwkomers en de samenleving te verkleinen.

254102 creativiteit, verf, meisje

Nieuws van het CfC

Centre for CreativityTerugblik LOS: de belevingen
533559 Persoon in oranje gewaad maakt met metalen gereedschap een kleurrijke zand mandala
Centre for CreativityTerugblik LOS: de workshops
533551 Twee mannen waarvan een met een zwart rode hoed staan elkaar bij schildersezels te observeren
533537 Deelnemers van festival LOS melden zich aan bij de aanmeldbalie
Festival De Kunst van het LOS laten Ben je ook klaar met piekeren en tobben? Laat los!
491136 Centre for Creativity, Header Festival Kunst van het Los laten. vrouw met zomerse jurk in de wolken. Zonder parachute.

Neem contact op met het Centre for Creativity

Telefoons internationaal
draw-cta-title