lerares met kinderen die spelen met didactische speelgoed
  • Slim
  • Schoon
  • Sociaal

Gelijke kansen in het onderwijs. In Nederland slagen we er maar niet in om dit waar te maken. Kansenongelijkheid is een complex probleem dat vraagt om een brede aanpak. Hoog tijd om daar aandacht voor te vragen. Omdat ieder kind een goede start verdient als basis voor een gezond en gelukkig leven.

Podcast In gesprek met Leraar van het jaar Angela Esajas

Marijke van Vijfeijken gaat in gesprek met Angela Esajas over werken aan kansengelijkheid in het onderwijs. Marijke is schrijver van het boek 'Wat is eerlijk?',  Angela is uitgeroepen tot ‘Leraar van het jaar- PO 2021’ en werkt als leerkracht op een basisschool. De belangrijke thema’s uit het boek en de zelfscan 'Gelijke kansen' komen langs. 
Beluister de podcast op Spotify.

 

Werken aan kansengelijkheid in het onderwijsZelfscan helpt leraren bewuster te worden

De gratis zelfscan ‘kansengelijkheid’ helpt leraren een inschatting te maken over de mate waarin zij zelf bijdragen aan gelijke kansen voor leerlingen uit verschillende sociale groepen. De scan is in de eerste plaats bedoeld voor de leraar om zichzelf een spiegel voor te houden, maar kan ook worden ingezet als praatstuk om in het team te bespreken wat al gedaan wordt aan het verbeteren van gelijke kansen en waar kansen liggen voor verbetering.

371108 leerling onderbouw leest boek

DownloadsBoek 'Wat is eerlijk?'

In gesprek gaan over kansen(on)gelijkheid in het onderwijs? Gebruik de gratis downloads behorende bij het boek.

Het boek 'Wat is eerlijk?' is te bestellen via uitgeverij Pica.

371818 Voorkant boek over Kansengelijkheid in onderwijs

KennisclipMaakt het in ons land uit waar je wieg staat?

Promotie onderzoek Ethische dilemma's in het onderwijs

Marijke van Vijfeijken doet promotie onderzoek naar sociale rechtvaardigheid en kansengelijkheid in het onderwijs. Ze ondervroeg eerder al leraren van 73 basisscholen en een kleiner aantal via interviews over de ethische ethische vragen achter keuzes in het onderwijs.

Lees meer over het promotie onderzoek.

Gelijke kansen Gestandaardiseerde toetsen: wat vindt de leraar?

De meningen over de noodzaak van gestandaardiseerde toetsing om kansenongelijkheid te voorkomen lopen uiteen en zijn niet altijd even uitgesproken. Marijke van Vijfeijken sprak met leraren van verschillende scholen in het primair onderwijs.  

Lees meer over gestandaardiseerde toetsen.

Publicaties Kansen(on)gelijkheid in het onderwijs

363272 studenten werken samen in een onderzoek

Zelf aan de slagWebcolleges 'Hoge verwachtingen'

In deze reeks webcolleges gaat Marijke van Vijfeijken in op kansen(on)gelijkheid in het onderwijs.

Webcollege 1: Geschiedenis van onderzoek naar verwachtingen

Webcollege 2: Vorming van verwachtingen leerlingkenmerken

Webcollege 3: (On)bewuste verschillen in interacties

Webcollege 4: Kenmerken van leraren verwachtingsvorming

Webcollege 5: Hoge verwachtingsleraren in de praktijk

30404 Drie studenten werken op laptop

Kennislab Bevorderen kansengelijkheid PO/VO/MBO Masterclasses

​Het Kennislab Bevorderen Kansengelijkheid PO/VO/MBO heeft materialen ontwikkeld voor de volgende masterclasses rond het onderwerp kansengelijkheid:

Luisteren Podcast gelijke kansen

Podcast Wat is eerlijk? Gesprek tussen Marijke van Vijfeijken en Angela Esajas (leraar van het jaar PO 2021)

Podcast over Toetsen en kansengelijkheid (met onderzoeker Marijke van Vijfeijken en Anneke Blok van Cito)

Aflevering uit de Cito-podcast 'Wat een kans' over gelijke kansen in het onderwijs. 

Netwerken over kansengelijkheid in het onderwijs

Breed meedenken over kansengelijkheid? Raadpleeg deze websites.

Kennislab Bevorderen kansengelijkheid PO/VO/MBO

Werkplaats Onderwijskansen Arnhem-Nijmegen 

In contact komen?

HAN-onderzoeker Marijke van Vijfeijken is promovenda bij Academie Educatie (onderzoeksteam Kwaliteit van leren) en ambassadeur van Fair Health. 

ZwaartepuntSociaal - Fair Health

Mensen met een laag opleidingsniveau of inkomen leven korter en voelen zich minder gezond. Daar willen we met Sociaal- Fair Health verandering in brengen. Hoe? Door in onderwijs en onderzoek aandacht te vragen voor die verschillen. We verbinden alle kennis die de HAN in huis heeft en betrekken partners uit de praktijk. Samen kunnen we verschil maken.

Health vrouw man diversiteit focus zwaartepunt HAN