met kinderen die spelen met didactische speelgoed
  • Slim
  • Schoon
  • Sociaal
  • Slim
  • Schoon
  • Sociaal

Gelijke kansen in het onderwijs. In Nederland slagen we er maar niet in om dit waar te maken. Kansenongelijkheid is een complex probleem dat vraagt om een brede aanpak. Hoog tijd om daar aandacht voor te vragen. Omdat ieder kind een goede start verdient als basis voor een gezond en gelukkig leven.

HAN Educatie Pitstop
 

Kansengelijkheid in het onderwijs

Iedereen wil toch dat kansen in het onderwijs voor alle leerlingen gelijk zijn? Maar bedoelen we dan hetzelfde? In de 2e HAN Educatie Pitstop deelden Marijke van Vijfeijken en Eddie Denessen hun visie op het thema kansengelijkheid in het onderwijs en zetten zij onderwijsprofessionals aan om na te denken over hoe zij in hun school kunnen bijdragen aan gelijke kansen. Met concrete dilemma's om over in gesprek te gaan.

HAN Educatie Pitstop oktober 2023
Podcast 

In gesprek met Leraar van het jaar Angela Esajas

Marijke van Vijfeijken gaat in gesprek met Angela Esajas over werken aan kansengelijkheid in het onderwijs. Marijke is schrijver van het boek 'Wat is eerlijk?',  Angela is uitgeroepen tot ‘Leraar van het jaar- PO 2021’ en werkt als leerkracht op een basisschool. De belangrijke thema’s uit het boek en de zelfscan 'Gelijke kansen' komen langs. 
Beluister de podcast op Spotify.

 

Werken aan kansengelijkheid in het onderwijs
 

Zelfscan helpt leraren bewuster te worden

De gratis zelfscan ‘kansengelijkheid’ helpt leraren een inschatting te maken over de mate waarin zij zelf bijdragen aan gelijke kansen voor leerlingen uit verschillende sociale groepen. De scan is in de eerste plaats bedoeld voor de leraar om zichzelf een spiegel voor te houden, maar kan ook worden ingezet als praatstuk om in het team te bespreken wat al gedaan wordt aan het verbeteren van gelijke kansen en waar kansen liggen voor verbetering.

leerling onderbouw leest boek
Downloads
 

Boek 'Wat is eerlijk?'

In gesprek gaan over kansen(on)gelijkheid in het onderwijs? Gebruik de gratis downloads behorende bij het boek.

Het boek 'Wat is eerlijk?' is te bestellen via uitgeverij Pica.

Voorkant boek over Kansengelijkheid in onderwijs
Kennisclip

Maakt het in ons land uit waar je wieg staat?

Promotie onderzoek 

Ethische dilemma's in het onderwijs

Marijke van Vijfeijken doet promotie onderzoek naar sociale rechtvaardigheid en kansengelijkheid in het onderwijs. Ze ondervroeg eerder al leraren van 73 basisscholen en een kleiner aantal via interviews over de ethische ethische vragen achter keuzes in het onderwijs.

Lees meer over het promotie onderzoek.

Gelijke kansen 

Gestandaardiseerde toetsen: wat vindt de leraar?

De meningen over de noodzaak van gestandaardiseerde toetsing om kansenongelijkheid te voorkomen lopen uiteen en zijn niet altijd even uitgesproken. Marijke van Vijfeijken sprak met leraren van verschillende scholen in het primair onderwijs.  

Lees meer over gestandaardiseerde toetsen.

Publicaties
 

Kansen(on)gelijkheid in het onderwijs

studenten werken samen in een onderzoek
Zelf aan de slag
 

Webcolleges 'Hoge verwachtingen'

In deze reeks webcolleges gaat Marijke van Vijfeijken in op kansen(on)gelijkheid in het onderwijs.

Webcollege 1: Geschiedenis van onderzoek naar verwachtingen

Webcollege 2: Vorming van verwachtingen leerlingkenmerken

Webcollege 3: (On)bewuste verschillen in interacties

Webcollege 4: Kenmerken van leraren verwachtingsvorming

Webcollege 5: Hoge verwachtingsleraren in de praktijk

Drie studenten werken op laptop
Kennislab Bevorderen kansengelijkheid PO/VO/MBO 

Masterclasses

​Het Kennislab Bevorderen Kansengelijkheid PO/VO/MBO heeft materialen ontwikkeld voor de volgende masterclasses rond het onderwerp kansengelijkheid:

Luisteren 

Podcast gelijke kansen

Podcast Wat is eerlijk? Gesprek tussen Marijke van Vijfeijken en Angela Esajas (leraar van het jaar PO 2021)

Podcast over Toetsen en kansengelijkheid (met onderzoeker Marijke van Vijfeijken en Anneke Blok van Cito)

Aflevering uit de Cito-podcast 'Wat een kans' over gelijke kansen in het onderwijs. 

Netwerken over kansengelijkheid in het onderwijs

Breed meedenken over kansengelijkheid? Raadpleeg deze websites.

Kennislab Bevorderen kansengelijkheid PO/VO/MBO

Werkplaats Onderwijskansen Arnhem-Nijmegen 

In contact komen?

HAN-onderzoeker Marijke van Vijfeijken is promovenda bij Academie Educatie (onderzoeksteam Kwaliteit van leren) en ambassadeur van Fair Health. 

Zwaartepunt
 

Sociaal - Fair Health

Mensen met een laag opleidingsniveau of inkomen leven korter en voelen zich minder gezond. Daar willen we met Sociaal- Fair Health verandering in brengen. Hoe? Door in onderwijs en onderzoek aandacht te vragen voor die verschillen. We verbinden alle kennis die de HAN in huis heeft en betrekken partners uit de praktijk. Samen kunnen we verschil maken.

vrouw man diversiteit focus zwaartepunt HAN