Foto van Master Ontwerpen van Eigentijds Leren. 3 masterstudenten zitten bij elkaar op een bank met een laptop

Meld je aan!

Bedankt voor je interesse in deze masteropleiding. Wij ontmoeten je graag bij de HAN. Het studiejaar begint officieel op 1 september. Je aanmelding gebeurt in een aantal stappen, wacht daarom niet te lang.

Toelatingsvoorwaarden
Check even of je aan de toelatingsvoorwaarden voldoet.

Meer informatie
Kom voor meer informatie over de opleiding naar de eerstvolgende Open Avond. Deze vindt zowel online als fysiek plaats van 18.00-21.00 uur. Op de Open Avond krijg je alle inhoudelijke informatie over de Master en kun je beoordelen of deze aansluit bij jouw werk en interesses.

Heb je nog (persoonlijke) vragen? Dan is het mogelijk een kort telefonisch gesprek te laten plannen met een collega van de opleiding. Dit advies(oriëntatie)gesprek vraag je aan via een mail naar het secretariaat en is vooral bedoeld voor als er na de Open Avond nog onduidelijkheid is of persoonlijke vragen zijn. Wij zien ernaar uit je te ontmoeten op de Open Avond!

Groepsintake
Voor de start van de opleiding vindt een verplicht groepsintakegesprek plaats met een van de leercoaches van de opleiding en maximaal 5 andere geïnteresseerden die zich willen aanmelden voor de opleiding. Dit gesprek duurt 1,5u en vindt plaats op woensdag. Voorafgaand aan het intakegesprek ontvang je een opdracht die je ter voor bereiding maakt. Doel van het intakegesprek is om je een goed beeld van het niveau van de opleiding te geven, wederzijdse verwachtingen uit te wisselen en samen af te stemmen wat jij nodig hebt om de master goed te kunnen volgen. Wacht niet te lang met aanmelden, zodat je zeker weet dat je 1 september kunt starten! Meld je aan voor het intakegesprek. 

Aanmelden via Studielink
Meld je aan via Studielink als je zeker weet dat je de studie wilt gaan doen. Daarnaast meld je je aan voor een intakegesprek, want deze is voorwaardelijk om te kunnen starten met de opleiding. 
Start jouw aanmelding via Studielink

Bevestiging en aanmelding
Na je aanmelding via Studielink ontvang je binnen een paar werkdagen per post en e-mail de bevestiging van jouw aanmelding. De opleiding neemt daarna contact met je op over het verdere verloop van de toelatingsprocedure.

Definitieve inschrijving
Heb je de gehele toelatingsprocedure met goed gevolg doorlopen dan ben je definitief ingeschreven voor de opleiding.