Student filmt student

Het onderwijs staat voor de uitdaging. Het moet jonge mensen voorbereiden op een toekomst in een wereld van digitalisering en medialisering. Ict-geletterdheid is hierbij van groot belang. De diversiteit in het onderwijs neemt toe en scholen moeten maatwerk realiseren.

Netwerkorganisatie

Het lectoraat Leren met ICT is inhoudelijke kartrekker van netwerkorganisatie iXperium/CoE. Er zijn een groot aantal partners onderdeel van het iXperium. Denk daarbij aan de lerarenopleidingen van de HAN, het po, vo, mbo en hbo en andere partners uit het werkveld. 

Onderzoeksagenda

De onderzoeksagenda van het iXperium/CoE kent 3 samenhangende programmalijnen met elk 4 deelvragen: 

Bij alle thema’s onderzoeken we wat de rol van technologie is of kan zijn.

Bij alle thema’s onderzoeken we wat de rol van technologie is of kan zijn.

Voor wie?

Wij werken voor de lerarenopleidingen van de HAN en voor het omliggende werkveld. Onze doelgroepen zijn:

  • leraren in opleiding voor po, vo, mbo en hbo.
  • leraren in het werkveld van de lerarenopleidingen (po, vo en mbo) 
  • lerarenopleiders, docenten in het hbo en leidinggevenden in het onderwijs, zowel in de lerarenopleidingen als in het werkveld.  

Daarmee focussen we ons eerst op onze eigen regio. Uiteraard is ons onderzoek ook van belang voor leraren in het onderwijswerkveld buiten de regio.  

Leerlingen uit het po, vo en mbo vormen onze uiteindelijke focus. Ze zijn ook betrokken bij ons programma. De activiteiten zelf zijn echter gericht op de onderwijsprofessional. 

 

Centre of Expertise (CoE)
 

iXperium

Het iXperium (Centre of Expertise) draagt bij aan onderwijs waarin de digitale technologie beter wordt benut. Het doel is effectiever, op maat gesneden onderwijs. We zetten ict-geletterdheid van leerlingen en studenten op de agenda, zodat iedereen gelijke kansen in de samenleving heeft. Samen bouwen we aan onderwijs met ict.

Kind met robot

Projecten

Er is een plek waar we met verschillende experts concrete ict-toepassingen voor het onderwijs bedenken, onderzoeken en testen. Dat is het Center of Expertise, het iXperium. Hier draaien langjarige nationale en internationale samenwerkingsprojecten. 

236876 studenten aan het werk met robot
Samenwerkingsverband
 

Kwaliteit van Leren

Hoe bereid je je voor op een onbekende toekomst? Wij denken: door anders te kijken naar leren. Zoals hoe, waar en wanneer je leert. En wie daarvoor nodig is. Leren verandert daarmee. Het samenwerkingsverband Kwaliteit van Leren werkt aan nieuwe kennis over leren en ontwikkelen. Binnen en buiten de school. Wat werkt wel en wat niet in de onderwijs- en HR-praktijk? Met deze kennis bereiden we onze studenten voor op hun toekomstige beroep. Zodat ze collega’s worden waarop gebouwd kan worden. Win-win!

Studenten achter laptop

Smart Region

De HAN maakt zich sterk om het aanpassingsvermogen van mensen, teams en organisaties te vergroten. We leven in een tijd van digitalisering, automatisering en robotisering. Maar ook in een tijd met grote demografische veranderingen, zeker ook in onze regio. 

Oog met technogie dat staat voor smart region