Onderzoek

Het is het moment waar leerlingen en studenten, maar ook werkenden vaak enorm tegenop zien: de toets of beoordeling. Docenten willen graag op een andere manier toetsen. Zij willen toetsen vaker inzetten als leer- en niet als afrekeninstrument. Het is dan belangrijk om te weten hoe je dat doet.

studenten schrijven op whiteboard

Projecten

Formatief evalueren als brug tussen onderwijs en leren

Steeds meer scholen en leraren willen toetsing en beoordeling van leerlingen zo inzetten dat het het leren stimuleert. Niet alleen als afsluiting van een leerproces. Die formatieve aanpak blijkt in de praktijk nog best lastig.

Drie studenten werken op laptop

De Toetsing Getoetst

De kwaliteit van toetsing binnen je opleiding analyseren, verbeteren en borgen? Zet dan de methode De Toetsing Getoetst in, ontwikkeld door de HAN en Zuyd Hogeschool. De methodiek is toepasbaar binnen het hbo én universitair onderwijs.

examenformulier, student met potlood

Netwerk Toetsbekwaamheid h(b)o

Hogescholen en universiteiten bundelen hun krachten in het Netwerk Toetsbekwaamheid h(b)o. Meer deelnemers uit hoger onderwijs zijn altijd welkom. Wil je eerst eens de proef op de som nemen? Kom naar een netwerk- of kennisdelingsbijeenkomst. 

rekenmachine

Beoordelen en beslissen binnen het onderwijsproces

Ons lectoraat houdt zich bezig met deze andere manier van beoordelen. En zoekt naar antwoord op de vraag hoe je informatie uit toetsen zo gebruikt dat je het leren van de leerlingen kunt sturen. Maar ook hoe je uiteindelijk een zorgvuldige beslissing over de leerling neemt. Beoordelen en beslissen maakt onlosmakelijk deel uit van het hele onderwijsproces. Het brengt de ontwikkeling van leerlingen en studenten in kaart. En het maakt duidelijk welk onderwijs nog nodig is. Wil je dat leerlingen echt de ruimte krijgen om te leren, fouten te maken en zich te ontwikkelen? Dan mag je geen zwaarwegende beslissing koppelen aan een enkele beoordeling. Die beoordeling geeft je ’slechts’ informatie over hoe nu verder. Je moet dus vooraf al weten welke beslissing je wilt nemen. Pas dan kun je toetsen en leeractiviteiten heel bewust inzetten.

Verbetering van beoordelen en beslissen

Praktijkgericht onderzoek rondom het thema beoordelen en beslissen is belangrijk. Het geeft handvatten voor kwaliteitsverbetering. En maakt duidelijk wat wel en wat niet werkt in de praktijk. Het draagt bij aan de professionalisering van leraren, lerarenopleiders en het management van scholen en opleidingen. Wij richten ons dan ook op de vraag hoe je een eigentijds programma van beoordelen en beslissen inricht.  En welke toetsbekwaamheid leraren én leerlingen nodig hebben om hiermee te kunnen werken.

Focus van ons onderzoek

Ons onderzoek focust zich op drie facetten:

  • De (toets)bekwaamheid van leraren
    Om een programma van beoordelen en beslissen te ontwerpen, te ontwikkelen en uit te voeren. 
  • De (toets)bekwaamheid van leerlingen
    Om met informatie uit het programma van beoordelen en beslissen invulling te geven aan het eigen leerproces.
  • De voorwaarden voor een schoolorganisatie
    Om een effectief programma van beoordelen en beslissen te implementeren.

Kennis over deze facetten maken we toegankelijk en toepasbaar voor de onderwijspraktijk.

Samenwerking

Vanuit ons lectoraat startten we een netwerk en samenwerking met bijna alle hogescholen in Nederland rondom toetsbekwaamheid van docenten in het h(b)o. Uiteraard zijn we ook nauw betrokken bij het onderwijs van de HAN en haar docenten. Zo organiseren we jaarlijks een toetsconferentie op de campus. Binnen verschillende projecten werken we daarnaast samen met scholen en instellingen in het primair en voortgezet onderwijs. Zo voeren we onderzoek uit naar leerkrachtopvattingen in het primair onderwijs. En naar programma’s van formatieve leeractiviteiten in het voortgezet onderwijs. Voor alle onderzoeken geldt dat deze niet alleen interessant zijn voor de docenten, maar ook voor de lerarenopleidingen. Zij kunnen de kennis verwerken in het curriculum voor leraren-in-opleiding.

OnderzoeksteamKwaliteit van Leren

Hoe bereid je je voor op een onbekende toekomst? Wij denken: door anders te kijken naar leren. Zoals hoe, waar en wanneer je leert. En wie daarvoor nodig is. Leren verandert daarmee. Het samenwerkingsverband Kwaliteit van Leren werkt aan nieuwe kennis over leren en ontwikkelen. Binnen en buiten de school. Wat werkt wel en wat niet in de onderwijs- en HR-praktijk? Met deze kennis bereiden we onze studenten voor op hun toekomstige beroep. Zodat ze collega’s worden waarop gebouwd kan worden. 

Studenten kiezen en lezen boek