biocentre c-elegans5. Samantha Hughes, Nikki Kolsters

Het Drug Discovery & Development-proces is onder te verdelen in een ontdekkingsfase, bestaande uit target discovery, lead finding en lead optimalisatie, en de ontwikkelingsfase. Dit lectoraat zal zich vooral richten op de eerste fase.

Opdracht

De opdracht van de nieuwe lector is om:

  • Afhankelijk van de inhoud van vraaggestuurde projecten multidisciplinaire teams te vormen om zo met voldoende slagkracht de projecten te kunnen uitvoeren en te vertalen naar onderwijs.
  • Studenten vroegtijdig mee te nemen in de farmagerelateerde vraagstukken en uitdagingen, zodat ze beter voorbereid zijn op de toekomstige banen binnen dit domein. Hiertoe zal onderwijs ontwikkeld moeten worden.
  • Netwerken en consortia van farmabedrijven en kennisinstellingen te creëren waarmee gezamenlijk vraagstukken (technology driven) geformuleerd worden, gebaseerd op de uitdagingen binnen het Drug Discovery-proces. Focus is belangrijk en het ligt in de lijn der verwachting dat maximaal 2 onderwerpen ter hand worden genomen.
  • Afhankelijk van het gekozen onderwerp wordt een consortium gevormd uit geïnteresseerde bedrijven om hierop samen te werken. Bij voorkeur via openinnovatie. Als het relevant is worden andere kennisinstellingen hierbij betrokken om in een brede co-creatie (onderwijs-onderzoek-werkveld) oplossingen te ontwikkelen, die vertaald kunnen worden in projectaanvragen (publiek-private samenwerkingen). 
  • Onderwijs te ontwikkelen waarbij opgedane kennis ontsloten wordt voor studenten. De eerste opdracht is een verdiepende minor te ontwikkelen samen met farmabedrijven om onze studenten in te wijden in het Drug Discovery-proces. Bij voorkeur wordt deze gerealiseerd op Pivot Park (hybride leeromgeving) in Oss. Potentiele partners hierin zijn Pivot Park, bedrijven op Pivot Park en HS Avans (verkennende gesprekken vinden plaats).
  • Nieuwe horizontale verbindingen te maken met andere academies binnen de HAN om samen te werken aan gezondheidsvraagstukken (cross-overs).
  • Maatschappelijke gezondheidsvraagstukken op het gebied van Neuroscience (bijvoorbeeld Alzheimer) te onderzoeken. Er lopen verkennende gesprekken met Coiled Therapeutics en Donners instituut (C. elegans project).
  • Open te staan voor farmagerelateerde spin-offs vanuit lopende projecten binnen het HAN BioCentre (bijvoorbeeld planteninhoudstoffen uit biomassa voor medische toepassingen). 
  • Zoveel mogelijk aan te sluiten op de focus van de HAN.

ErvaringC. elegans

Op het gebied van Drug Discovery zijn Samantha Hughes en David Klashorst al een aantal jaren bezig gezondheidsissues te onderzoeken vanuit het modelorganisme C. elegans, een worm van 1 mm groot. Zo hebben zij een toxicologieplatform opgebouwd met als doel het terugdringen van dierproefmodellen. Dit past binnen het beleid van de overheid dat Nederland in 2025 marktleider moet zijn in de transitie naar proefdiervrij-onderzoek.

De ontwikkeling van deze technologie vond plaats binnen een groot SIA RAAK-project, waarbinnen ook Pivot Park Screening Centre, Shell en Syngerta betrokken waren.

Daarnaast lopen er allerlei onderzoeken met C. elegans om te kijken naar gezondheidseffecten van (bio)moleculen onder andere uit planten op obesitas, diabetes, Parkinson en Alzheimer (EU funded project).

En er wordt steeds meer expertise opgebouwd met C. elegans als testsysteem om 'mechanisms of actions' te ontrafelen voor obesitas, diabetes, aging, neurodegenerative diseases (bijvoorbeeld Alzheimer) en het bewegingsapparaat. Ook hier bewijzen we steeds beter dat C. elegans de standaard proefdiermodellen kan vervangen. 

In het 3e jaar van onze opleidingen Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek en Chemie staat C. elegans centraal staat als onderzoeksmodel.

biocentre c-elegans7. Samantha Hughes, Nikki Kolsters

Samenwerkingsverband PIvot Park Oss

Het lectoraat Drug Discovery is sinds december 2020 gehuisvest binnen Pivot Park in Oss. 

Pivot Park en de HAN werken al langer met elkaar samen. De life science campus wil met de komst van het lectoraat gemeenschappelijke vraagstukken op het gebied van geneesmiddelenonderzoek oplossen.

Andersom biedt het lectoraat studenten en docenten van de Academie Toegepaste Biowetenschappen en Chemie een ‘hybride leeromgeving’, een plek waarin ze kunnen leren en onderzoeken in de praktijk. 

overleg met vier studenten in laboratorium

Centre of Expertise (CoE)HAN BioCentre

Het HAN BioCentre is hét expertisecentrum voor biotechnologie en analyse. Samen met het bedrijfsleven en kennisinstellingen voeren onderzoekers praktijkgericht onderzoek uit binnen het thema Biodiscovery. Daarmee wordt nieuwe kennis verkregen die bijdraagt aan een biobased economy.

Werken met bioreactor in HAN BioCentre