biocentre c-elegans5. Samantha Hughes, Nikki Kolsters

Het Drug Discovery & Development-proces is onder te verdelen in twee fasen. Eerst is er de ontdekkingsfase, bestaande uit target discovery, lead finding en lead optimalisatie. Daarna volgt de ontwikkelingsfase. Dit lectoraat zal zich vooral richten op de eerste fase.

Opdracht

De opdracht van lector Pedro Hermkens is om:

  • Afhankelijk van de inhoud van vraaggestuurde projecten multidisciplinaire teams te vormen. Deze teams hebben als doel met voldoende slagkracht de projecten uit te kunnen voeren en te vertalen naar onderwijs.
  • Studenten vroegtijdig mee te nemen in de farmagerelateerde vraagstukken en uitdagingen van deze tijd. Dit zodat ze beter voorbereid zijn op de toekomstige banen binnen dit domein. Hiertoe zal onderwijs ontwikkeld moeten worden.
  • Netwerken en consortia van farmabedrijven en kennisinstellingen te creëren waarmee gezamenlijk vraagstukken (technology driven) geformuleerd worden. Deze vragen zijn gebaseerd op de uitdagingen binnen het Drug Discovery-proces. Focus is belangrijk en het ligt in de lijn der verwachting dat maximaal 2 onderwerpen ter hand worden genomen.
  • Afhankelijk van het gekozen onderwerp wordt een consortium gevormd uit geïnteresseerde bedrijven om hierop samen te werken. Bij voorkeur via open innovatie. Als het relevant is worden andere kennisinstellingen hierbij betrokken. Zo kan in een brede samenwerking (onderwijs-onderzoek-werkveld) aan oplossingen worden gewerkt. Die kunnen worden vertaald in projectaanvragen. 
  • Onderwijs te ontwikkelen waarbij opgedane kennis ontsloten wordt voor studenten. De eerste opdracht is een verdiepende minor te ontwikkelen samen met farmabedrijven. De minor heeft tot doel onze studenten in te wijden in het Drug Discovery-proces. Bij voorkeur wordt deze gerealiseerd op Pivot Park (hybride leeromgeving) in Oss. Potentiele partners hierin zijn Pivot Park, bedrijven op Pivot Park en HS Avans (verkennende gesprekken vinden plaats).
  • Nieuwe horizontale verbindingen te maken met andere academies binnen de HAN om samen te werken aan gezondheidsvraagstukken (cross-overs).
  • Maatschappelijke gezondheidsvraagstukken op het gebied van Neuroscience (bijvoorbeeld Alzheimer) te onderzoeken. Er lopen verkennende gesprekken met Coiled Therapeutics en Donners instituut (C. elegans project).
  • Open te staan voor farmagerelateerde spin-offs vanuit lopende projecten binnen het HAN BioCentre (bijvoorbeeld planteninhoudstoffen uit biomassa voor medische toepassingen). 
  • Zoveel mogelijk aan te sluiten op de focus van de HAN.

ErvaringC. elegans

Op het gebied van Drug Discovery zijn Samantha Hughes en David Klashorst al een aantal jaren bezig gezondheidsissues te onderzoeken. Ze doen dit vanuit het modelorganisme C. elegans, een worm van 1 milimeter groot. Zo hebben zij een toxicologieplatform opgebouwd. Het platform heeft het doel om het aantal dierproefmodellen terug te dringen.

Dit past binnen het overheidsbeleid dat streeft om Nederland in 2025 marktleider te laten zijn in de transitie naar proefdiervrij-onderzoek. De ontwikkeling van deze technologie vond plaats binnen een groot SIA RAAK-project. Ook Pivot Park Screening Centre, Shell en Syngerta waren hierbij betrokken.

biocentre c-elegans7. Samantha Hughes, Nikki Kolsters

Daarnaast lopen er allerlei onderzoeken met C. elegans. In die onderzoeken kijken we naar gezondheidseffecten van (bio)moleculen op obesitas, diabetes, Parkinson en Alzheimer (EU funded project). Deze (bio)moleculen komen onder andere uit planten. Door onderzoek met C. elegans als testsysteem bouwen we expertise en bewijslast op. Zo kijken we of we het 'mechanism of actions' kunnen ontrafelen voor bijvoorbeeld obesitas. Daarnaast bekijken we dit voor diabetes, aging, neurdegeneratieve ziekten (bijvoorbeeld Alzheimer) en het bewegingsapparaat. Ook hier bewijzen we steeds beter dat C. elegans de standaard proefdiermodellen kan vervangen. 

In het 3e jaar van onze opleidingen Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek en Chemie staat C. elegans centraal staat als onderzoeksmodel.

Samenwerkingsverband Pivot Park Oss

Het lectoraat Drug Discovery is sinds december 2020 gehuisvest binnen Pivot Park in Oss. Pivot Park en de HAN werken al langer met elkaar samen. De life science campus wil met de komst van het lectoraat gemeenschappelijke vraagstukken op het gebied van geneesmiddelenonderzoek oplossen.

Andersom biedt het lectoraat studenten en docenten van de Academie Toegepaste Biowetenschappen en Chemie een ‘hybride leeromgeving’. Op deze plek kunnen ze leren en onderzoeken in de praktijk. 

overleg met vier studenten in laboratorium

Centre of Expertise (CoE)HAN BioCentre

HAN BioCentre is hét expertisecentrum voor biotechnologie en analyse. Samen met het bedrijfsleven en kennisinstellingen voeren onderzoekers praktijkgericht onderzoek uit binnen het thema Biobased Innovations en Drug Discovery. Daarmee wordt nieuwe kennis verkregen die bijdraagt aan een biobased economy.

Werken met bioreactor in HAN BioCentre