Onderzoek van ons lectoraat

Ons associate lectoraat ondersteunt bedrijven en organisaties met onderzoek, advies en (bedrijfsspecifieke) instrumenten. We buigen ons daarbij over financieel ethische vraagstukken en stimuleren het publieke gesprek erover.

overlegtafel met kompas

Kernvragen van Financial Ethics

Het Associate Lectoraat Financial Ethics onderscheidt 3 kernvragen op het gebied van financial ethics: 

  1. Wat is in een bepaalde context juist/integer handelen?
  2. Welke normen en waarden zijn in de ‘dingen’ verwerkt en kan het ook anders?
  3. Hoe maak je financieel ethische vraagstukken bespreekbaar in de publieke ruimte?

Moreel kompas & Ethische bedrijfsvoering 'Waarderen’

Financiële professionals hebben met beroepsregels en verwachtingen te maken. Soms schuren professionele waarden als eerlijkheid en geheimhouding met elkaar. Op een ander moment lijkt een persoonlijke waarde onverenigbaar met de geldende beroepscodes. Moreel beraad is dan op z’n plaats. Wat is in een bepaalde context juist handelen? Hoe ziet jouw morele kompas eruit? Moreel beraad is er in vele soorten en maten. Ons associate lectoraat  draagt graag actief bij aan de invoering van een passende vorm voor een organisatie of netwerk.  

Ook kan een organisatie een moreel kompas ontwikkelen. Waar sta je als organisatie voor? Welke waarden geven richting aan de bedrijfsvoering? Ons associate lectoraat heeft voor dit doel een MoralScan ontwikkeld. (Docent)onderzoekers en studenten ontwikkelen en implementeren een MoralScan, speciaal voor een organisatie. Zij voeren ook een nulmeting uit, waarbij ze waarden als rechtvaardigheid, stakeholderbelangen, legitimiteit en risico & rendement meten. Ook geven ze advies. Het doel van een MoralScan is de ontwikkeling van een breed gedragen moreel organisatiekompas. Hiermee is het mogelijk om langjarig de cultuur en moraliteit in de organisatie te beïnvloeden.

Technologie en Ethiek

De inzet van technologie in het financiële domein roept ethische vragen op. We willen deze dimensie van financial ethics in samenwerking met het werkveld verder verkennen. Dit zodat deze vragen bespreekbaar zijn. We noemen hier enkele voorbeelden. 

  • Technologie is inmiddels zover dat je zelfs Facebook-updates mee kunt nemen in de bepaling van de kredietwaardigheid van een klant. Maar hoe bewaak je het morele karakter van een dienst of product?  
  • Mens en technologie raken steeds meer met elkaar verweven. Soms letterlijk, wanneer je een betaalchip in je hand laat implanteren (biohacking). Hoe ver kan en wil je gaan? 

Financiële systemen en digitale tools kun je voor verschillende waarden gebruiken. Denk hierbij aan het sturen op waarden als financiële waarden, human capital en natuurlijke bronnen. Diezelfde systemen en tools beïnvloeden op hun beurt ons denken en doen. Je kunt het vergelijken met de aanwezigheid van het coronavirus. Alleen al het bestaan van het virus maakt dat we elkaar plotsklaps opvatten als potentiële besmettingsbronnen. Of we dat willen of niet. Hetzelfde geldt voor technologie. De aanwezigheid van camera’s en diagnostische control systemen maakt dat we ons anders gaan gedragen. Het gebruik van algoritmes in het verzekeringswezen maakt dat we heel anders zijn gaan denken over solidariteit. Welke waarden en aannames zijn in de ‘dingen’ – dashboards, jaarverslagen, algoritmes, control systemen – verwerkt? En kan het ook anders?

Maatschappelijke impact

Steeds meer bedrijven ondernemen maatschappelijk verantwoord. Met hun expertise en producten dragen ze bij aan een leefbare wereld. Leefbaar voor onszelf én voor de nieuwe generatie mensen. Maar transities naar een circulaire economie of een wereld waarin sociaal economische ongelijkheid afneemt, zijn onzekere ondernemingen. Niemand weet precies wat deze transities behelzen en vergen. Wel staat het als een paal boven water dat financiële professionals hierin een belangrijke rol spelen. En dat deze veranderingen iedereen raken.  

In een vrije samenleving kan iedereen op voet van gelijkheid over dit soort vraagstukken meespreken. Bedrijven, burgers en overheden. Wat voor wereld zijn we met onze kennis en technologie aan het maken? En is dat ook de wereld waarin we willen samenleven? Het zijn urgente én gemeenschappelijk vraagstukken.  

Hoe kunnen (aankomende) professionals in het financiële domein het publieke gesprek stimuleren over vraagstukken die ons allen aangaan? En zo bijdragen aan een vrije en veerkrachtige samenleving? 

Onderwijs verrijken

We leveren ook een bijdrage aan het ethiekonderwijs van studenten van de financiële opleidingen. Zij worden betrokken bij actueel praktijkgericht onderzoek. En uiteraard verrijken we hun onderwijsprogramma met kennis die uit ons onderzoek voortkomt. Zo gaan onze studenten uiteindelijk ethisch degelijk onderlegd de financiële arbeidsmarkt op.

Projecten

Het Integriteitsatelier

Integriteit en duurzaamheid zijn thema’s die steeds vaker opduiken in het maatschappelijk debat. De blik is daarbij vaak gericht op de rol van grote ondernemingen zoals Shell en Unilever. Maar hoe kunnen middelgrote organisaties dit thema aanpakken?

305271 Afbeelding voor artikel over het Integriteitsatelier voor de lectoratenpagina van Financial Ethics

Kunnen wij je helpen?

Het Associate Lectoraat Financial Ethics valt onder het Lectoraat Financial Control. Ben je benieuwd wat deze lectoraten voor je kunnen betekenen? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. We denken graag mee. 

Transitie in woord en daadCentrum Meervoudige Waardecreatie

Het associate lectoraat is nauw verbonden aan het HAN Centrum Meervoudige waardecreatie (CMW). Vanuit het CMW wordt in co-creatie met werkveldpartners en studenten gewerkt aan de toekomstbestendigheid van de regio.

Centrum Meervoudige Waardecreatie 2020