Dukenburg (Nijmegen)

De zorg- en welzijnsprofessionals van de toekomst zullen naast beroepspecifieke kwalificaties ook over basiskwaliteiten in de omgang met bewoners en andere professionals moeten beschikken. Als student kun je dat het beste leren door vanaf de start van je opleiding in de praktijk actief te zijn. Daarom werkt de HAN duurzaam samen met bewoners en (student)professionals in het Nijmeegse stadsdeel Dukenburg.

samen werken aan een project

studiejaar 23/24, semester 1 

Startbijeenkomst Dukenburg

De startbijeenkomst voor studenten is op woensdag 6 september van 10.00 tot 15.30 uur bij De Ontmoetingskerk, Meijhorst 7033 in Nijmegen Dukenburg. Nadere info ontvang je van de wijkdocenten. Graag tot dan!

Leren en innoveren in de wijk

Bewoners, zorgprofessionals, welzijns-professionals en docenten van de HAN werken meerdere jaren samen met elkaar om te leren en te verbeteren. Er wordt, met studenten van de HAN, gewerkt aan (onderzoeks)projecten die leiden tot praktijkinnovaties.

Afstemming tussen werkveld, docenten en studenten

Professionals in het werkveld hebben vaak prachtige ideeën, die echter niet uitgevoerd kunnen worden omdat de tijd ontbreekt. Zij nemen dan contact op met de Leertuin met de vraag of wij deze initiatieven kunnen ondersteunen met de inzet van studenten. De studenten van de HAN gaan op locatie aan de slag en worden begeleid door de wijkprofessional en op afstand door de wijkdocenten.

studenten aan het werk voor hun project in Dukenburg

Thema's

In Dukenburg werken we aan de volgende thema's:

 • Eenzaamheid en ontmoeting
 • Gezondheid en bewegen
 • Armoede
 • Laaggeletterdheid

Aansluiting bij opleidingen

Deze thema's sluiten aan bij alle opleidingen in het domein Gezondheid, Welzijn en Sport.

Voorbeeldproject: Lunch for Less

Sophie (student Social Work), Maaike (student Verpleegkunde), Beau (student Voeding en Diëtetiek) en Manon (student Logopedie) hebben samen het project ‘Lunch for Less’ opgezet. Dit project heeft als doel de bewoners van Dukenburg samen te brengen door middel van een lunch. 

Het project is echter niet alleen vóór de bewoners, de bewoners dragen namelijk ook een steentje bij door bijvoorbeeld te helpen in de keuken. Door gebruik te maken van producten die volgens winkel-reglementen niet verkocht mogen worden (maar nog wel in goede staat zijn), houden de studenten de lunch goedkoop én duurzaam. Deze producten zijn afkomstig van lokale supermarkten en groenteboeren, kaasboeren, bakkers enzovoorts. Hierdoor zal er iedere week weer iets anders op het menu staan.

De studenten hopen van iedere lunch een gezellig moment te maken door bijvoorbeeld ook spelletjes of andere activiteiten tussendoor te plannen.

Mogelijke opdrachten/projecten

 • Bijdrage leveren aan het terugdringen van laaggeletterdheid en de gevolgen daarvan
 • Initiëren van diverse activiteiten in kader van eenzaamheid en sociale cohesie
 • Sport-en beweegprojecten in de wijk
 • Activiteiten organiseren en uitvoeren voor mensen die het minder hebben
 • Helpende Handen
 • Wandelmaatje

Samenwerkingspartners

 • Wijkteam Dukenburg
 • Professionals in de wijk
 • Wijkbewoners
 • Vincentiusvereniging
 • Canon van Dukenburg
 • Kinderbouwdorp Duuk
 • Huis van Weezenhof
Praktische gegevens 

Contact

Wijkdocenten
Vincent Cuppen | E Vincent.Cuppen@han.nl | M 06 - 52 41 56 07
Aanwezig op woensdag

Sabri Yavuz | E Sabri.Yavuz@han.nl
Aanwezig op woensdag

​Initiatiefnemers
Sociaal Wijkteam Dukenburg, Wijkmanagement van de gemeente Nijmegen

Locatie
We zijn gevestigd in de Ontmoetingskerk, Meijhorst 7033, 6537 EP Nijmegen (Dukenburg). 

De lab/werkplaats biedt plek aan studenten Interprofessioneel Praktijkleren (IPL) en studenten Praktijkinnovatie Zorg en Welzijn (PZW).