SEECE als partner

SEECE is actief partner in landelijke en regionale netwerken en samenwerkingsverbanden zoals de lectorenplatforms, KATAPULT, etc.

f39c5f1a-0cef-11ee-9b20-02565807075b Afbeelding-SEECE-2021

Ook verhoudt SEECE zich expliciet tot partijen die aangeven belang te hebben bij (de doelstellingen en activiteiten van) SEECE, maar zich geen 'partner' van ons Centre of Expertise willen of kunnen noemen, zoals overheden en de Topsector Energie. Zij laten zich als belanghebbenden vertegenwoordigen in onze regie- en adviesraden en dragen bij via subsidies voor concrete projecten en in gezamenlijke communicatie. 

SEECE als partner