Partners van SEECE

SEECE is een samenwerkingsverband van private en (semi-)publieke partijen. Partijen die concreet bijdragen in die samenwerking zijn partners van SEECE.

f39c5f1a-0cef-11ee-9b20-02565807075b Afbeelding-SEECE-2021

Dat betreft partijen buiten de HAN, maar ook de partijen binnen de HAN die formeel organisatorisch geen “onderdeel” van het SEECE Programmabureau uitmaken, zoals de energie gerelateerde lectoraten, opleidingen en onze om-, na- en bijscholing. 

Onze partners onderkennen dat alleen door structurele wederkerige samenwerking voldoende hbo-opgeleide arbeidscapaciteit en innovatiekracht gerealiseerd kan worden voor hun onderneming, hun sector of hun regio in de huidige transitie naar een duurzame betrouwbare en betaalbare energievoorziening. Zij ervaren de meerwaarde die door hun bijdrage aan deze samenwerking gerealiseerd wordt. 

Key partners

SEECE werkt structureel samen met het werkveld en heeft een aantal key partners die vanuit de SEECE Regieraad het beleid bepalen. 

Het Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise (SEECE) heeft zeven keypartners. Deze keypartners zijn Alliander, TenneT, DNV, KEMA Laboratories, ElaadNL, Industriepark Kleefse Waard (IPKW) en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Partners van SEECE werken samen aan energie gerelateerde projecten voor een versnelling van de innovatie in de energietransitie én voldoende goed opgeleide professionals. 

Partners en netwerken

SEECE heeft ongeveer 40 partners en deelnemers. Benieuwd welke bedrijven en organisaties u voor gingen? 

186416 Overleg meedenksessie puzzelstukken

Partner worden

Wilt u ook partner worden van het Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise (SEECE) lees dan verder waaruit uw bijdrage kan bestaan. 

Voordelen partners

 • Partners ervaren de meerwaarde voor hun innovatie- en human capital doelstellingen door de publiek-private samenwerking in dit unieke centre of expertise voor duurzame elektrische energie. 
 • Partners maken deel uit van het SEECE netwerk en komen zo ook in contact met de andere partners 
 • Partners komen in contact met Energie-studenten. 
 • Partners en belanghebbenden worden vermeld op de website van SEECE, www.seece.nl. 
 • Partners en belanghebbenden nemen gratis deel aan energiegerelateerde evenementen van SEECE. 
 • Partners kunnen HAN-studenten laten werken aan hun bedrijfsopdrachten. 
 • Partners vragen gezamenlijk subsidies aan voor projecten. 

Bijdragen van partners

Bijdragen van partners: 

 • actief deelnemen in onderzoeks- of HCA-projecten. Veelal met subsidie waarin zij delen, maar die niet de noodzakelijke eigen bijdrage/cofinanciering vergoedt. 
 • kennis en medewerkers beschikbaar stellen voor energie-gerelateerd onderwijs en onderzoek. Bijvoorbeeld voor bijdragen aan onze seminars, workshops, congressen en symposia; maar ook gastcolleges en excursies. 
 • faciliteiten, materiaal, prototypes etc. beschikbaar stellen voor onderwijs en onderzoek. 
 • investeren in “leven lang ontwikkel trajecten” voor hun medewerkers via onze (post-)hbo-cursussen, opleidingen en trainingen. 
 • actief deelnemen aan een van onze learning communities (bijvoorbeeld rondom Waterstof of Wijkgerichte energietransitie). 
 • (mee)investeren in energie-gerelateerde leerroutes voor onze studenten met name doordat zij als opdrachtgever optreden voor interdisciplinaire bedrijfsprojecten, met name voor 2e-jaars studenten, waarvan het bedrijf vaak pas later de meerwaarde van die investering ervaart. 
 • (mee)investeren in onze hybride leeromgevingen, doordat zij een projectruimte adopteren in het nieuwe Energy Innovation lab Connectr, daar met HAN studenten en onderzoekers samenwerken en die ruimte ook gebruiken voor hun zichtbaarheid/uitingen naar studenten, partners en bezoekers. 
 • actief vertegenwoordigd zijn in onze SEECE Regie- of Adviesraden. 
 • bijdragen aan onze SEECE netwerkvorming en/of de inhoud en verspreiding van onze communicatieve uitingen c.q. onze artikelen, nieuwsbrief, website etc. 
 • anderszins financieel bijdragen. 

Per partner kan de bijdrage dus in aard en omvang heel verschillend zijn en ook groeien of variëren in de tijd. De waarde wordt vooral ook bepaald door het unieke karakter/expertise en vaak daarmee de schaarse beschikbaarheid van de bijdrage. 

Verbinden met SEECE

Wilt u zich ook aan SEECE verbinden? Neem contact op met onze programmamanager Herman Janssen (email H.Janssen@han.nl)