Kernteam en Governance

Partnerbedrijven, instellingen, overheden en semi-overheden zijn (naast de onderwijs- en onderzoekspartners) allemaal belanghebbenden vanuit hun missie en maatschappelijke opdracht.

246251 Afbeelding-SEECE-2021

Dat uit zich ook in de vorm van onze governance. Centraal daarin staat de Regieraad, waarin de keypartners vertegenwoordigd zijn. De strategische koers, jaarplannen en activiteiten van SEECE komen tot stand op basis van (gevraagde en ongevraagde) adviezen van  deze Regieraad, de 2 programma-adviesraden met vertegenwoordigers van die belanghebbende partijen en de HAN expertcommunity SEECE. 
De voorzitter van de Regieraad SEECE is Aart-Jan de Graaf.

Regieraad

Centraal in de SEECE netwerkorganisatie staat de Regieraad. Deze stelt de strategische koers (strategieplan), jaarplannen (met begroting) en jaarverslagen formeel vast. De Regieraad bestaat uit vertegenwoordigers van de key partners. 

Kernteam

SEECE heeft een vast Kernteam van medewerkers dat verantwoordelijk is voor het formuleren van de strategische koers en het jaarplan. Hieraan wordt samen met de keypartners uitvoering gegeven aan en daarmee aan de realisatie van de missie.  

Communicatie en PR

De focus van de communicatie & PR ligt op het vertellen van de verhalen over de activiteiten en de impact die SEECE heeft. Door te laten zien hoe we werken aan de missie, ondersteunen we de doelstellingen. Het uitnodigen voor partijen voor deelname is daar dan ook expliciet onderdeel van. De inhoudelijk focus van de communicatie is:  De betrouwbaarheid en betaalbaarheid van de duurzame elektrische energie-infrastructuur onder alle invloeden vanuit het energieverbruik, zowel op het vlak van elektriciteit en netten, elektriciteit en mobiliteit, elektriciteit in de gebouwde omgeving als elektrische energie in de procesindustrie. 

Programmabureau en Netwerkontwikkeling

Het Programmabureau coördineert het relatiemanagement met bestaande en nieuwe partners en de strategische communicatie. Beide worden zoveel mogelijk ingevuld vanuit de programmalijnen. Bijhorende activiteiten zijn: representatie, netwerken en acquisitie (van subsidies) met de bedrijfspartners en de overige SEECE partners. Door de centrale coördinatie worden veel synergievoordelen en meerwaarde (1+1=3) gerealiseerd voor zowel de afzonderlijke partners als voor SEECE als geheel. 

Programma-adviesraden

Research and Innovation

Inhoudelijke/technische adviesraad, bestaande uit vertegenwoordigers van energiebedrijven (met name transport, distributie en advies/engineering) en hun 'aannemers/toeleveranciers'. In deze adviesraad bespreken partners behoeftes. Daarbij staat telkens de strategische agenda van een van de partners centraal.

254079 detailopname met isolator van converters HVDC (Hoogspannings-gelijkspannings-kabels). NorNed kabel tussen Nederland en Noorwegen.

Human Capital for Energy Transition

Deze adviesraad bestaat op dit moment uit vertegenwoordigers van bedrijven, overheden en instellingen die belang hebben bij de human capital agenda van SEECE. Zowel op het gebied van recruitment van nieuwe medewerkers, leven lang ontwikkelen van personeel als op het gebied van een effectieve onderwijsarbeidsmarkt-relatie (zowel kwantitatief als kwalitatief). Naast energiebedrijven nemen hier expliciet ook installatietechniek bedrijven uit het SEECE netwerk aan deel.

257195 studenten operational network program bij energiecentrale alliander