biocentre_bioraffinage7. Karin Struijs

Het onderzoek binnen HAN Biocentre is nauw verbonden met de Academie Toegepaste Biowetenschappen & Chemie, en met de lectoraten Biobased Innovations en Drug Discovery. We acteren veelal multi-disciplinair waarbij de aanwezige expertise uiteen loopt van analytische chemie en ‘medicinal chemistry’ tot microbiologie en fermentatietechnologie, en van biochemie, celbiologie, moleculaire biologie en moleculaire fysiologie tot bio informatica en ‘data science’.

Biobased Research

We ontwikkelen kennis op het gebied van de productie van biomoleculen via fermentatie van reststromen (bioconversie) en het isoleren van biomoleculen uit biomassa reststromen (bioraffinage). We zijn met name gespecialiseerd in het toepassen van schimmels en gisten t.b.v. de productie van biobased bouwstenen zoals microbiële olie, biobrandstoffen en (alternatieve) eiwitten, en de ontwikkeling van hoogwaardige chemische scheidings- en analyse technieken t.b.v. bioraffinage.

240878 biocentre_bioraffinage15. Karin Struijs

Bio IT, Data Sience en AMR

We bouwen verder aan kennis over de interpretatie van sequentie data t.b.v. toepassingen in Agro, Food en Health (o.a. in verband met de analyse van biodiversiteit, biologische productie en bodemkwaliteit), en we ontwerpen mining strategiën en software tools t.b.v. toepassingen in hetzelfde domein. Daarnaast werken we aan betrouwbare testmethoden ter ondersteuning van de zoektocht naar duurzame beschermingsmiddelen tegen schimmelinfecties.

240906 biocentre data-science2. Martijn van der Pol, Philip de Groot

Drug Discovery

We richten ons op de onderzoeksfase binnen het medicijn ontwikkeltraject. We richten ons bij het zoeken naar nieuwe startpunten (chemische verbindingen) met verhoogde kans van slagen op natuurstoffen (semi-synthese) en eiwit-eiwit modulators om veel voorkomende ziekten tegen te gaan. En we ontwikkelen advanced testsystemen (organoiden) die kunnen worden ingezet voor de bepaling van a) de bioactiviteit van verbindingen in het licht van bepaalde ziektebeelden en b) meten van ADMET parameters.

285527 icoontjes die zweven door de lucht met persoon in witte jas op achtergrond

Contact

Heeft u interesse in één van onze projecten of wilt u andere onderzoeksmogelijkheden bespreken? Wilt u weten of onze faciliteiten beschikbaar zijn?

Of ben je student en wil je informatie over stage, afstuderen of minorproject bij HAN BioCentre?

Neem dan contact op via:
email: info.hanbiocentre@han.nl  
of telefoon +31 24 353 19 00

Bezoekadres
Laan van Scheut 2
6525 EM Nijmegen
U kunt gebruikmaken van de gratis parkeergelegenheid onder Laan van Scheut 10.

Postadres
Postbus 6960
6503 GL Nijmegen