Visie Digitale Leer-Werk-Onderzoek-omgeving (DLWO) van de HAN

Zoals meerdere instellingen in het Nederlands Hoger Onderwijs, heeft de HAN een visie ontwikkeld op de Digitale Leer- en WerkOmgeving (DLWO). Bij de HAN geven we de voorkeur aan de term: Digitale Leer-Werk-Onderzoek-omgeving. Deze visie sluit aan op de ambities en doelstellingen van de HAN in onderwijs en onderzoek én passen bij deze tijd waarin (digitale) veranderingen elkaar in een snel tempo opvolgen.

240931 Poster image DLWO online magazine. Projectresultaten

De HAN-visie voor de Digitale Leer-Werk-Onderzoek-omgeving (DLWO) sluit aan op de ambities van het HAN Instellingsplan en het geformuleerde Meerjarenplan Informatiebeleid.

Om de discussie goed te kunnen voeren hoe de HAN vanuit het huidige applicatielandschap door kan ontwikkelen naar een integrale Digitale Leer-Werk-Onderzoek-omgeving is het van belang om te weten waar we naar toe willen, welke ontwerpprincipes we daarbij hanteren en hoe we het beste tot het resultaat kunnen komen.

De infographic Digitale Leer-Werk-Onderzoek-omgeving legt in het kort uit waar de HAN voor staat. 

Ontwerpprincipes

De DLWO-visie gaat uit van de volgende ontwerpprincipes:

  1. de DLWO biedt gepersonaliseerde informatie 
  2. binnen de DLWO wordt dialoog en interactie gefaciliteerd en gestimuleerd
  3. de DLWO biedt online toegang tot en faciliteert de ontwikkeling van open leercontent
  4. de DLWO geeft ruimte om eigen leer-, werk- en onderzoeksconcepten in te zetten 
  5. de DLWO maakt online collectief kenniscreatie mogelijk over grenzen heen (binnen en buiten de HAN en internationaal)
  6. de DLWO maakt het mogelijk om kennisproducten in de etalage te plaatsen
  7. de DLWO faciliteert online samenwerking
  8. de DLWO faciliteert assessment for learning en assessment as learning
  9. de DLWO bevordert efficiency en effectiviteit van interne processen

Meer informatie?

Voor vragen of opmerkingen, graag contact opnemen met  Esther.vanPopta@han.nl .