Samen op zoek naar de juiste tools

Leren, werken en onderzoeken: wie actief is in die driehoek, heeft ICT-ondersteuning nodig. Excellente ondersteuning, met de modernste middelen, effectiefste toepassingen en hoogste kwaliteit. Die biedt de HAN-DLWO, of op zijn minst zijn we flink op weg. Het project DLWO2021 levert een aantrekkelijke digitale omgeving op voor studenten, docenten, onderzoekers en (inter)nationale partners die samen willen leren en interacteren. Laat je inspireren!

toekomstlokaal, FEM Communicatie

Esther van Popta en Esther van der Linde aan het woord

Als projectleiders kijken we met plezier terug op het project DLWO2021: de Digitale Leer-, Werk- en Onderzoeksomgeving, gestart in 2018. Onze ambitie is studenten voor te bereiden op een toekomst waarvan we niet weten hoe die eruitziet. Daarom vullen we hun rugzakken met kennis en vaardigheden die het voor de student mogelijk maken om met die onzekerheid om te gaan. We ondersteunen de student bij het leren zo goed mogelijk, onder andere door technologie in te zetten.

Bekijk de terugblik van Esther en Esther op DLWO2021

Doelen in de driehoek

Van de student verwachten we flexibel te zijn, onderzoeksmatig te leren werken en samen te werken. Hoe we dit willen bereiken, is vastgelegd in het Instellingsplan 2016-2022 (IP). In het IP staat de driehoek centraal. Bij voorkeur leren de studenten in een omgeving waar onderwijs, onderzoek en werkveld bij elkaar komen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de student de mogelijkheid heeft om keuzes te maken. En: we stellen de student centraal.

We willen flexibiliseren. Het onderwijs van de toekomst is immers een keuzemenu, qua studietempo en studieopbouw. En personaliseren: de student van de toekomst mag zich geen nummer voelen. Hij of zij mag aanspraak maken op aandacht en maatwerk, met een studie die op persoonlijke leest is geschoeid.

Experimenteren met tools

De experimenten beginnen klein. Startpunt is een vraag van een docent of een docententeam, waarop het antwoord mogelijk de inzet van technologie is. Eerst verkennen we de vraag. Vervolgens bepalen we of een experiment kan worden gestart. In het experiment onderzoeken we in hoeverre een tool een oplossing kan zijn voor de oorspronkelijke (didactische) vraag. Is het experiment succesvol? Dan komt de toepassing voor iedereen binnen de HAN beschikbaar. Zo werken we met elkaar aan een flexibele en gepersonaliseerde Digitale Leer-, Werk- en Onderzoeksomgeving. Een geheel van digitale voorzieningen dat gebruikers van binnen en buiten de HAN ondersteunt bij het samen leren, werken en onderzoeken.

Onze aanpak, met de nadruk op experimenteren en veel initiatief aan de ‘werkvloer’ laten, heeft potentie. Wél moet je de verwachtingen managen, van alle betrokkenen, want als je met een tool begint, kun je zomaar bij een andere – betere – tool uitkomen. Het experiment omarmen vergt dat je controle durft los te laten. Niet zelden word je dan blij verrast; maar misschien wel pas aan het einde van de rit.

Sturen op ontwikkeling

Inzet van technologie helpt om die ambities te realiseren. In 2017 ontwikkelden we onze HAN-visie op de DLWO. Hierin hebben we ontwerpprincipes opgenomen waarmee we sterk sturen op ontwikkeling van de digitale omgeving. Medewerkers zoeken met elkaar naar nieuwe tools om de student te ondersteunen bij het leren, werken en onderzoeken. In het project DLWO2021 voerden we experimenten uit in onze zoektocht naar de juiste tools.

Experimenten in relatie tot HAN-visie op DLWO

Het overzicht geeft de relatie aan tussen componenten uit de HAN-visie en de experimenten van het DLWO2021-project.

Illustratie DLWO online magazine

Nooit af

De DLWO blijft uit de aard van de zaak work in progress. De wereld verandert; de HAN verandert als hogeschool voortdurend mee. En zo dus ook onze online omgeving. We werken welbewust met componenten die we eruit en erin kunnen plaatsen. Zo werken en leren we door, in een altijd zo actueel mogelijke omgeving, terwijl we afzonderlijke componenten verbeteren of vernieuwen.

De resultaten: klaar voor toepassing

We zijn trots op de breedte en diversiteit van de projectresultaten. Met dank aan alle opleidingen en medewerkers voor de fijne samenwerkingen. Het schuurde misschien wel eens, maar daar leerden we weer veel van. Op naar de volgende leerervaringen!

Esther van PoptaEsther van der Linde
Projectleiders DLWO2021, Staf en Services Onderwijs Onderzoek Kwaliteitszorg

Januari 2021