Vrijheid en verbinding, in hybride Learning Spaces

Hybride onderwijs zit in een stroomversnelling. Corona stuwde de urgentie voor online onderwijs naar megahoogtes. Neemt niet weg dat de vraag er al wás: hoe brengen we online en face2face onderwijs bij elkaar? Studenten zitten deels thuis, deels op de campus, of studeren een tijdje in het buitenland. Hoe verbind je die groepen met de docent, de werkvorm en de content van het vak? De oorspronkelijke vraag kwam vanuit de internationaliseringshoek, en van daaruit startte dit experiment. Doel: een blauwdruk voor ‘hybride classrooms’ ofwel technologierijke ‘Learning Spaces’ van de grond krijgen.

Drie studenten overleggen met laptop

Samenwerkend leren, en multi-locatie leren

Bij de HAN is veel behoefte aan flexibele ruimtes, verrijkt met technologie, die je creatief kunt inrichten afhankelijk van de omstandigheden. Ruimtes die samenwerken stimuleren, of die het leren op verschillende locaties ondersteunen. Een noodzaak in het kader van internationalisering, maar zeker ook om het werken in de driehoek te versterken.

Bij de start van het experiment, in 2018, had Arnhem Business School al een visie, op hoe ze een ruimte zouden willen zien waar online en face2face onderwijs bij elkaar komen. Projectleider Huib Langenberg: “We zijn gaan kijken wat nodig is aan techniek, didactiek en logistiek om zo’n ruimte voor elkaar te krijgen. Een kwestie van lange adem, dat is beslist één van onze lessons learned! Je hebt huisvesting nodig, roostering, AV, ICT, opleiding, docenten, studenten, adviseurs... Je bent in een multidisciplinaire context bezig, waar op dat moment nog weinig expertise was. Noch binnen de HAN, noch in Nederland.”

Wat we willen, is een ruimte die de docent - bij wijze van spreken - met 1 druk op de knop voor een didactisch concept kan gebruiken. Om iets te presenteren, samen te werken, of vaardigheden te trainen. Schermen en camera’s gaan aan. Het meubilair is verrijdbaar. Allerlei opstellingen zijn makkelijk te realiseren. Dat is het ideaalbeeld.

Een ingerichte proeftuin

Vanaf januari 2021 kan iedereen kennismaken met een Learning Space voor multi-locatie en samenwerkend leren. Gekozen is voor relatief eenvoudige, betaalbare oplossingen. Kom hier ondervinden, simuleren en uitproberen. Leg je wensen op tafel; welke didactische werkvormen wil je inzetten; welke AV-middelen heb je nodig? Doorloop verschillende scenario’s samen met een adviseur in de proeftuin. Je krijgt instructies en demonstraties; er zijn handleidingen, filmpjes. Er is een Cookbook gemaakt, met een bundeling van alle ingrediënten voor technologierijke Learning Spaces.

Hieronder voorbeelden van ingerichte lokalen. 

 • Voorbeeld van een visual learning spaces (copyright: SURF CC)
 • Een mogelijk scenario samenwerkend leren
 • In dit ‘standaard’ theorielokaal is een kwalitatief goede webcam geïnstalleerd. Zo kunnen studenten vanuit andere locaties (thuis, werk, lokaal) meeluisteren of participeren.
 • Een Future Proeftuin, de fysieke ruimte die we inrichten met AV-middelen en (flexibel) meubilair om een aantal scenario’s voor leren en werken na te bootsen.
 • In deze ontmoetingsruimte van Social Work staat een trolly (mobiel scherm) waar nog een webcam op gemonteerd kan worden. Een voorbeeld van flexibele inzet van middelen.
 • Whiteboard gebruikt in een learning space
 • Voorbeeld van een visual learning spaces (copyright: SURF CC)
 • Een mogelijk scenario samenwerkend leren
 • In dit ‘standaard’ theorielokaal is een kwalitatief goede webcam geïnstalleerd. Zo kunnen studenten vanuit andere locaties (thuis, werk, lokaal) meeluisteren of participeren.
 • Een Future Proeftuin, de fysieke ruimte die we inrichten met AV-middelen en (flexibel) meubilair om een aantal scenario’s voor leren en werken na te bootsen.
 • In deze ontmoetingsruimte van Social Work staat een trolly (mobiel scherm) waar nog een webcam op gemonteerd kan worden. Een voorbeeld van flexibele inzet van middelen.
 • Whiteboard gebruikt in een learning space

Geïnteresseerd?

Neem contact op met Huib Langenberg, trekker van dit experiment.