HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Bijz. Lectoraat Arbeidsdeskundigheid

Handige samenvatting project De Mentaal Gezonde Zaak

Na afronding van de uitbreiding van het project De Mentaal Gezonde Zaak zijn de onderzoekers verder gegaan om hun adviezen in de praktijk te brengen. De inzichten zijn nu gebundeld in een handige poster. De uitbreiding van dit onderzoek richt zich op werknemers met een praktische opleiding, passend bij de focus van Health.

Cecile Nowack-van den Heuvel
23 november 2020
collega's in gesprek op kantoor
Bijz. Lectoraat Arbeidsdeskundigheid

Hoe kunnen werkgevers medewerkers met psychische klachten ondersteunen?

Het project De Mentaal Gezonde Zaak is gericht op de vraag wat werkgevers nodig hebben om werknemers met psychische problemen te ondersteunen en aan het werk te houden. HAN-onderzoekers Bouwine Carlier en Suzanne van Hees ontwikkelen een handreiking vóór en dóór werkgevers en arbeidsdeskundigen.

HAN Redactie
23 maart 2020
null
Bijz. Lectoraat Arbeidsdeskundigheid

Hoe kunnen werkgevers medewerkers met psychische klachten ondersteunen?

Het HAN project De Mentaal Gezonde Zaak is gericht op de vraag wat werkgevers nodig hebben om werknemers met psychische problemen te ondersteunen en aan het werk te houden. HAN-onderzoekers Bouwine Carlier en Suzanne van Hees ontwikkelen een handreiking vóór en dóór werkgevers en arbeidsdeskundigen. Zij zijn met werknemers, arbeidsdeskundigen en leidinggevenden in gesprek gegaan over de diverse aangrijpingspunten om medewerkers met psychische problemen toch aan het werk te houden.

Annelies Peters
23 maart 2020
null
Bijz. Lectoraat Arbeidsdeskundigheid

Lectoraat Arbeidsdeskundigheid ondersteunt werkgevers

Het Lectoraat Arbeidsdeskundigheid heeft een sterke focus op het ondersteunen van werkgevers en wat dit betekent voor de kennis en kunde van arbeidsdeskundigen. Shirley Oomens, bijzonder lector aan de HAN, zet in op het faciliteren van een bredere benutting van arbeidsdeskundige expertise.

HAN Redactie
03 december 2019
twee vrouwen in gesprek
Bijz. Lectoraat Arbeidsdeskundigheid

Sociaal-economische gezondheidsverschillen in zorgkosten, gezondheid en werk

Híj onderzoekt de relatie tussen zorgkosten en sociaal-economische status. Zíj houdt zich bezig met re-integratie van werkzoekenden met een slechte gezondheid en het voorkomen van uitval. Zo leveren onderzoekers Willem de Boer en Bouwine Carlier samen een waardevolle bijdrage aan de vraag hoe sociaal-economische gezondheidsverschillen te verkleinen zijn. Precies de focus van Health bij de HAN.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
08 juli 2019
null
Bijz. Lectoraat Arbeidsdeskundigheid

'Werkgevers vaak te afwachtend bij psychische klachten werknemers'

Werkgevers zijn vaak te afwachtend, als het gaat om psychische klachten van werknemers. Dat vindt dr. Shirley Oomens, bijzonder lector Arbeidsdeskundigheid bij de HAN. Zij reageert op een recent verschenen rapport van de Inspectie SZW over ziekteverzuim. 'Door te afwachtend te zijn worden kansen voor tijdige werkhervatting gemist en worden gevallen vaak gemedicaliseerd, terwijl dat helemaal niet hoeft.'

HAN Redactie
21 december 2018
studenten overleggen met laptop
Bijz. Lectoraat Arbeidsdeskundigheid

Toekenning financiering 6 HAN-projecten zwaartepunt Health

Iedereen heeft recht op goede gezondheid en toegankelijke gezondheidszorg. Ook in Nederland bestaan grote verschillen in levensverwachting en ervaren gezondheid die samenhangen met sociaal-economische omstandigheden. Het verkleinen van deze gezondheidsverschillen; dat is de focus van Health. Voor 2019 is aan 6 HAN-projecten financiering toegekend vanuit dit zwaartepunt.

HAN Redactie
05 december 2018
null
Bijz. Lectoraat Arbeidsdeskundigheid

Mentaal gezonde zaak: nieuw HAN arbeidsdeskundig project

Een op de 5 werkenden en een steeds groter aantal uitkeringsgerechtigden heeft last van psychische problemen. De aandacht voor toeleiding en werkbehoud van deze mensen neemt toe. Werkgevers willen hun werknemers vaak wel behouden voor de organisatie, maar het ontbreekt aan goed op het werkveld aansluitende kennis. Om meer inzicht te krijgen in ondersteuningsbehoeften van werkgevers bij werkenden met veelvoorkomende psychische problemen start de HAN het arbeidsdeskundig onderzoeksproject 'De mentaal gezonde zaak'.

HAN Redactie
11 september 2018
null